06.05.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

MOK OBJAVLJA SPLOŠNE SMERNICE ZA OPN S PODROČJA VODA

Ljubljana, 6. 5. 2010 - Z Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obvestilo o objavi Splošnih smernic za občinsko prostorsko načrtovanje (OPN) s področja voda, ki so jih objavili na spletni strani Agencije RS za okolje, ki je nosilec urejanja prostora s področja upravljanja z vodami in v tem okviru izdaja smernice in mnenja s področja urejanja voda za občinske prostorske načrte.


Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da nosilci urejanja prostora (v tem primeru Agencija RS za okolje) določijo smernice za načrtovanje, ki jih mora pripravljavec prostorskega načrta upoštevati pri njihovi pripravi.

 

Splošne smernice povzemajo vsebine in omejitve, ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov s področja upravljanja z vodami kot tudi vsebine iz predpisov, ki jih je v postopku načrtovanja in izdelave prostorskih aktov potrebno upoštevati v zvezi z upravljanjem z vodami. Dokument, objavljen na spletni strani, je namenjen strokovni podpori izdelovalcem občinskih prostorskih načrtov v fazi izdelave osnutka.

 

Splošne smernice za občinsko prostorsko načrtovanje (OPN) s področja voda se nahaja na spletnem naslovu: www.arso.gov.si/vode/Urejanje%20voda/Prostorsko%20na%c4%8drtovanje/

 

Koraki na spletu, ki vodijo do navedenega cilja:

 

1. spletna stran Agencije RS za okolje

2. vode

3. urejanje voda

4. prostorsko načrtovanje

5. Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta

 

S smernicami, ki jih Agencija RS za okolje kot nosilec urejanja prostora za področje voda poda k osnutku občinskega prostorskega akta v postopku njegovega sprejemanja, pa se konkretneje opredelijo do vsebin s področja urejanja voda.


< DZ LOČENO O OBČINAH ANKARAN IN MIRNA