07.03.2017 Starost: 5 let

MODELI KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom priprave izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške politike ter v kasnejši fazi za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, v letu 2016 naročilo izdelavo Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike. Strokovno podlago je izdelala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in podjetjem Miha Juhart, svetovanje, s. p..

 

Strokovna podlaga podaja tri možne modele (povzeto po strokovni podlagi) pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike. Za vsak model predstavlja predloge rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu zakupu, pri zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z državnimi zemljišči. 

 

Ministrstvo bo v naslednjih mesecih na to temo organiziralo tudi regijske posvete (Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica in Kranj). Prvi regijski posvet bo v ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 14. uri na Ptuju, in sicer v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj. Točne lokacije in ure nadaljnjih posvetov bo ministrstvo objavilo naknadno.

 

Ministrstvo vas vabi, da v okviru javne razprave podate stališče, kateri od predlaganih modelov bi bil najbolj primeren za slovensko kmetijsko zemljiško politiko. Prosijo, da za model, ki je po vašem mnenju najbolj primeren, podate tudi morebitne pripombe in predloge. 

 

Stališče ter morebitne pripombe in predloge na izbrani model lahko posredujete do 30. 6. 2017 na e-naslov: gp.mkgp(at)gov.si 

 

 


< REDNA SEJA VLADE RS 2. 3. 2017