07.01.2016 Starost: 6 let

MNZ ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV

Ljubljana, 7. 1. 2016 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvestilo o objavi informativnega zbiranja ponudb za najem poslovnih prostorov na območju Republike Slovenije v velikosti 12.000 do 15.000 m2 za nastanitev ljudi, vključno s funkcionalnim zemljiščem med 3.000 in 5.000 m2.


Poslovni prostori morajo imeti zagotovljeno ogrevanje in komunalne priključke - telefonija elektrika, voda, fekalna in meteorna kanalizacija.Lokacija poslovnih prostorov mora biti izven območij urbanih naselij, po možnosti z ograjo ločena od ostalih zemljišč, z zagotovljeno infrastrukturno povezavo z avtocesto ali železnico.

Več informacij je dostopnih TU.

* * *

 


< SKUPNA SEJA STROKOVNIH DELOVNIH TELES ZDRUŽENJ – OBRAVNAVA PREDLAGANE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE