03.10.2019 Starost: 3 let

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021

Ljubljana, 3. 10. 2019 - Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS poslalo mnenje k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021).


Vlada RS je na 44. redni seji 19. 9. 2019 potrdila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Dokument med drugim določa višini povprečnine za prihodnji dve leti. Ta bo v letu 2020 znašala 589,11 evra, v letu 2021 pa 588,30 evra. S tem se na Združenju občin Slovenije nikakor ne strinjamo, saj ta zneska ne odražata višine dejanskih stroškov občin. S strani ZOS je že večkrat prišla pobuda, da bi se pri določitvi višine povprečnine upoštevali dejanski stroški občin in ne povprečje zadnjih štirih let. Na ta način, ne samo, da dobimo popačeno sliko o stroških občin, temveč se dejansko vedno bolj veča razkorak med dejanskimi stroški in povprečjem stroškov zadnjih štirih let.

Člani Predsedstva ZOS so že na julijski redni seji obravnavali predlog izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021 in oblikovali jasno stališče v kolikšni višini bi povprečnina morala biti določena. Ministrstvu za finance smo poslali predlog, da se upoštevajo že posredovani podatki ministrstev za nove naloge v letu 2019 in 2020 ter stroški dela v obeh letih. Skupno to na podlagi podatkov navedenega ministrstva pomeni 27,8 evra dodatne povprečnine iz naslova novih nalog za leto 2020 in v 2021 v višini 37,1 evra.

Prepričani smo, da je skrajni čas, da se občinam s povprečnino krijejo dejanski stroški za izvajanje nalog zato vztrajamo na predlogu, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. To pomeni, da bi povprečnina za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 evra ter za leto 2021 v višini 668,10 evra. Toliko stroškov bodo občine zagotovo imele.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA IN SEPTEMBRA