06.02.2018 Starost: 5 let

MNENJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

Ljubljana, 6. 2. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo poslalo mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. ZOS ne nasprotuje rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje odprtih vprašanj med predstavniki delavcev in delodajalcev, še posebej če gre pri tem za urejanje razmerij, ki različne poklicne skupine postavljajo v enakopraven položaj.


Pripravljavec predpisa je v njegovem predlogu ocenil finančne posledice stavkovnega sporazuma (20.000 evrov na letni ravni), kar je po našem mnenju sicer precej konzervativna ocena. Prav tako pa v mnenju pristojne resorje opozorjamo, da je dodatne finančne obveznosti občin potrebno upoštevati pri določanju obsega finančnih sredstev za financiranje obveznih nalog občin, zato pričakujemo ustrezno prilagoditev višine povprečnine.

* * *


< 166. REDNA SEJA VLADE RS