05.01.2022 Starost: 1 let

MJU IZDAL OBVESTILO O ZNESKU REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ljubljana, 5.1.2022 - Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o Količniku rasti cen prehrambnih izdelkov in podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. V dopisu so prav tako navedeni zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena pot.


Celotno obvestilo si lahko ogledate TU. 


< OBJAVLJEN DRUGI JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM - C1