08.12.2010 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE PRIPRAVILO NACIONALNO STRATEGIJO RAZVOJA FINANCIRANJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 8. 12. 2010 – Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Nacionalne strategija razvoja financiranja zdravstvene dejavnosti (2010 – 2020) in ga dalo v javno razpravo. Cilj strategije je zagotoviti pravičnejše razporejanje finančnih virov izvajalcem zdravstvenih storitev, obenem pa vzpodbuditi večjo učinkovitost in kakovost.


 

Modeli razdeljevanja sredstev zdaj niso v celoti naravnani tako, da bi sledili potrebam državljanov. Poleg tega se želi zagotoviti večjo učinkovitost modelov in jih povezati s sistemom kakovosti.

 

Upravljavcem sistemov se želi zagotoviti boljše podatke o obravnavanih bolnikih, da bodo lažje načrtovali programe v bodoče. Za izvajalce pa se želi plačilo za opravljeno delo urediti tako, da bo bolj pregledno in bolj pošteno. Na nek način bi tako povečali stroškovno učinkovitost in dostopnost.

 

Strategija predvideva obnovo in posodobitev obstoječih modelov financiranja. Eden od ciljev strategije je tudi, da bo s 1. aprilom prihodnje leto sistem financiranja akutnih bolnišničnih obravnav po skupinah primerljivih primerov (SPP) posodobljen.

 

Zdravstveno dejavnost čaka tudi razvoj in uveljavitev novih modelov za neakutno bolnišnično obravnavo, na primer psihiatrijo. Podobne oz. primerljive modele naj bi razvili tudi za ostale vrste obravnav: za ambulantno specialistiko in bolnišnično specialistično ambulantno dejavnost.

 

Na primarni ravni, kjer imamo kombinirano financiranje po glavarinskem in storitvenem modelu, pa stroka meni, da je prava smer glavarinski sistem, ki upošteva posebnosti populacije, za katero zdravnik skrbi.


< NOVELA ZAKONA O PLAČAH JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNI ZBOR PO NUJNEM POSTOPKU