20.01.2022 Starost: 1 let

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE NA PRIMARNI RAVNI

Ljubljana, 20. 1. 2022 - Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu bo v letu 2022 na voljo 17,5 mio EUR, v letu 2023 pa 20 mio EUR.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) vključujejo:

  • novogradnje z vključeno opremo,
  • rekonstrukcije z vključeno opremo.

Na razpis se lahko prijavi:

  • občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu,
  • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo:

  • da se gradnja ni pričela pred letom 2021,
  • da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine.

Prijave na razpis je možno oddati do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

 

V kolikor imate kakršnakoli Vprašanja  v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa jih pošljite na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si s sklicem na številko 4300-15/2021, najkasneje do 3. 2. 2022 do 12:00 ure. Odgovori bodo objavljeni v pisni obliki v okviru te objave, najkasneje do 9. 2. 2022.

 

Besedilo javnega razpisa je na voljo TU.

 

Razpisna dokumentacija javnega razpisa je na voljo TU.

 

* * *


< SPOROČANJE STATISTIČNH PODATKOV IN OBJAVA SEZNAMA EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2021