06.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT OBJAVILO SKLEP O IZBORU IN OBVESTILO O NEIZBORU PREDLOGOV PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA VKLJUČITEV V NRP V LETU 2011

ljubljana, 6. 7. 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport je na svojih spletnih straneh objavilo Sklep o izboru in obvestilo o neizboru predlogov projektov za sofinanciranje v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji za vključitev v NRP v letu 2011 na podlagi javnega Razpisa za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011, objavljenega dne 4. 3. 2011 v Uradnem listu RS št. 14/2011.  Na razpis je pravočasno prispelo 148

vlog, od tega je bilo 87 projektov v vrtce in 61 projektov v osnovne šole, ki

so jih kot investitorji prijavile 103 občine. Od vseh vlog skupaj so

prijavljeni trije vrtci narodnosti in ena šola narodnosti.

Na podlagi Končnega prioritetnega

vrstnega reda projektov, ki je sestavni del Sklepa o izboru, je za vključitev v

načrt razvojnih programov (NRP) državnega proračuna v letu 2011 izbranih 11

projektov za gradnjo stavb vrtcev ter 10 projektov za gradnjo stavb osnovnega

šolstva.

Med 11 projekti za gradnjo stavb

vrtcev so bile tudi štiri občine članice Združenja občin Slovenije, in sicer

Občina Ĺ entjur za Vrtec Ĺ entjur – Enoto Hruševec, Občina Podlehnik za Vrtec pri

OĹ  Martina Koresa Podlehnik, Občina Cerkvenjak za vzgojno varstveno enoto

Pikapolonica pri OĹ  Cerkvenjak in Občina Logatec za Vzgojno varstveni zavod

Kurirček – Enota Rovte.

Med 10 izbranimi projekti za gradnjo

stavb osnovnega šolstva so bile tudi štiri občine članice ZOS, in sicer Občina

Dravograd za OĹ  neznanih talcev Dravograd PĹ  Trbonje, Občina Gornji Grad za OĹ 

Franca Kocbeka Gornji Grad, Občina Litija za OĹ  Litija in Občina Ĺ entjur za OĹ 

Planina pri Sevnici.

Za izbrane projekte morajo občine

prijaviteljice najkasneje do 5. 9. 2011 predložiti dokazilo o uvrstitvi

projekta(ov) v NRP občinskega proračuna.

Na razpisu izbrani projekti bodo

vključeni v NRP državnega proračuna najkasneje do 15. 10. 2011.  

 * * *


< EVROPSKI PARLAMENT DANES TUDI O POMOČI SLOVENIJI ZARADI LANSKIH POPLAV