02.03.2022 Starost: 335 dni

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR PRIPRAVILO PREDLOG PRAVILNIKA O LOKACIJSKI INFORMACIJI

Ljubljana, 2. 3. 2022 - Ministrstvo za okolje je pripravilo predlog Pravilnika o lokacijski informaciji, kateri določa obliko in vsebino obrazca za pridobitev in izdajo lokacijske informacije ter podrobnejšo vsebino lokacijske informacije.


Sestavni del Pravilnika sta tudi dve prilogi, in sicer:

  1. zahteva za izdajo lokacijske informacije, katero vloži naročnik
  2. obrazec lokacijske informacije – izda jo občina

Zahtevek naročnika za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ 10 zemljiških parcel znotraj ista katastrske občine.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posreduje do vključno 1. 4. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


< SPREJET ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI