08.03.2022 Starost: 1 let

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR PRIPRAVILO PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Ljubljana, 8. 3. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, kateri se spreminja zaradi uskladitve z določbami novele Stanovanjskega zakona. Določene vsebine, ki so zajete v sedaj veljavnem Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb, se v predlogu Pravilnika črtajo zaradi podvajanja.


Tako se npr. črta poglavje »2. Odločanje z več kot tričetrtinskim soglasjem (več kot 75%)«, kjer je bilo v drugem odstavku 13. člena določeno, da morajo lastniki večstanovanjske stavbe ob posegih, ki spreminjajo zunanji izgled stavbe, upoštevati občinske prostorske akte.

Med stroške, ki se delijo po površini posamezne enote se dodaja tudi razkuževanje, kar je povezano predvsem z aktivnostmi preprečevanja širjenja okužb s COVID-19.

Spreminja se tudi 27. člen Pravilnika, ki določa delitev stroškov po številu uporabnikov posameznih enot. Tako po novem za vgradnjo
individualne merilne naprave v posamezni enoti lastnik ne bo potreboval soglasja ostalih lastnikov.

Pravilnik z vnesenimi predvidenimi spremembami se nahaja TU.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko  posredujete do vključno 17. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


< ZBIRANJE POMOČI ZA BEGUNCE IZ UKRAJINE IN ZA UKRAJINO