12.01.2022 Starost: 1 let

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNA RAZPISA ZA ODVAJANJE ODPADNE VODE IN VODOVODNI SISTEM

Ljubljana, 12. 1. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa, in sicer »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«.


Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)
Predmet javnega razpisa
so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Predvidena vrednost razpisa je 54 milijonov evrov. Projekt se v višini 50% sofinancira iz sredstev sklada NOO. Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je  200.000 EUR.

Cilj razpisa je izgradnja energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2000 PE. Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki prispevajo k ohranjanju območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.

Upravičeni so stroški:

  • v nove sisteme odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem;
  • v opremo za energijske prihranke, merilne in nadzorne sisteme na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji, merilna in regulacijska tehnika, računalniško podprto krmiljenje za optimalno upravljanje…);
  • izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
  • gradbenega nadzora.

Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20. 2. 2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.

Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo v območju Natura 2000 ali na vodovarstvenem območju so deležni 10% dodatka pri sofinanciranju.


Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja. Prav tako do podpore niso upravičene investicije v meteorne odvodne sisteme. Tudi DDV ni upravičen strošek.

Prvi rok za odpiranje je 3. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.

Besedilo javnega razpisa je na voljo TU.

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev

Predmet javnega razpisa
so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Predvidena vrednost razpisa je 53,7 milijonov evrov. Projekt se v višini 50% sofinancira iz sredstev sklada NOO. Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je  200.000 EUR.

Cilj razpisa
je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Upravičeni so stroški:

  • izgradnje nove infrastrukture sistemov za pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji.
  • novih merilnih sistemov in centralni nadzorni sistem za nadzor kvalitete vode in optimalno upravljanje z vodovodnim sistemom na celotnem vodovodnem sistemu. Merilni sistem mora po končanem projektu zagotavljati izračun vodne bilance, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.
  • izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
  • gradbeni nadzor.

Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20.2.2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.

DDV ni upravičen strošek.


Prvi rok za odpiranje je 1. februar 2022
, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.

Besedilo javnega razpisa je na voljo TU.


< PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ Z MINISTROM JOŽETOM PODGORŠKOM O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH