12.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO ZA KULTURO OBJAVILO RAZPIS ZA INFRASTRUKTURO V OBČINAH

Ljubljana, 12. 9. 2008 - Ministrstvo za kulturo je danes v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo javni razpis, ki se nanaša na sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture. Predmet prvega razpisa je sofinanciranje investicij s prenovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin, v podporo gospodarskemu razvoju, posebej turističnega sektorja (kulturni turizem) in v podporo razvoju storitvenih dejavnosti (npr. ustvarjalne industrije) ter za javno rabo.


 

Občinske investicije na področju kulturne infrastrukture po tem razpisu vključujejo obnovo, rekonstrukcijo, investicijsko vzdrževanje zgradb za izvajanje kulturnih dejavnosti. Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v objekt ali prostore, tako da bo po izvedeni investiciji mogoče izvajanje javnih kulturnih in s kulturo povezanih dejavnosti. Predmet soinvestiranja niso večnamenski objekti.

 

Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oz. ob upoštevanju virov po tem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta.

 

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem razpisu za leti 2008 in 2009, znaša okvirno 5.462.500 evrov.

 

Vloge zbirajo na ministrstvu do vključno 13. oktobra. Več informacij o razpisu najdete na spletnih straneh Ministrstva za kulturo.

 

* * *


< VLADA SPREJELA UREDBO O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V PRAVOSODNIH ORGANIH