25.01.2022 Starost: 1 let

MINISTRSTVO ZA KULTURO OBJAVILO JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V KULTURNO INFRASTRUKTURO OBČIN

Ljubljana, 25. 1. 2022 - Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, v okviru katerega je na voljo največ 4.000.000,00 EUR.


Namen javnega poziva je novogradnja kulturnih domov, ki presegajo lokalno raven in služijo zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti na medobčinski ravni.

Na javni razpis se lahko prijavijo le občine,
ki so lastnice javne kulturne infrastrukture.

Upravičeni stroški so gradnja in novogradnja kulturnega doma z vključeno nabavo opreme ali brez nabave opreme.

Neupravičeni stroški so:

  • davek na dodano vrednost,
  • investicijska dokumentacija,
  • projektna dokumentacija,
  • stroški svetovalnih storitev,
  • prispevki za dovoljenja in komunalne priključke,
  • stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu.

Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja je lahko največ 700.000,00 EUR oziroma največ do 80% upravičenih stroškov projekta.

Javni poziv je odprt 30 dni do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 20. 2. 2022.

Javni poziv je na voljo TU.

Priloge k javnemu pozivu:

 * * * 


< ZOS Z MINISTROM POKLUKARJEM O IZZIVIH PRIMARNEGA ZDRAVSTVA