03.07.2013 Starost: 9 let

MINISTRSTVO ZA FINANCE ZAKLJUČILO JAVNO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 3. 7. 2013 – Ministrstvo za finance je 7. junija 2013 v javno razpravo posredovalo Predlog zakona o davku ne nepremičnine. V zvezi s predlogom zakona je ministrstvo prejelo skupno prek 100 odzivov oz. pripomb in predlogov občinskih združenj, posameznih občin, različnih združenj, cerkvenih organizacij, gospodarskih družb, političnih strank ter večjega števila posameznikov. V okviru medresorske obravnave je svoje pripombe podalo tudi več ministrstev.


Zbirno se pripombe nanašajo pretežno na:

- delitev pripadnosti davka, pri čemer se občine ne strinjajo s 50 % pripadom davka državi, 

- višino davčnih stopenj, ki da je previsoka in bo preveč obremenila tako prebivalstvo kot gospodarsko dejavnost,

- obdavčitev cerkvenih objektov, namenjenih verskim obredom,

- obdavčitev kmetijskih zemljišč in stavb,  

- odsotnost določb o socialnih korektivih in

- podatke o nepremičninah in njihovih vrednostih, ki naj bi bili zelo slabi.

Ministrstvo za finance bo vse prejete pripombe temeljito preučilo, finančno ovrednotilo in jih smiselno upoštevalo, v kolikor jih bo mogoče vključiti v sistem na način, da se ne ruši primerljive obravnave med vrstami nepremičnin in zavezanci. Ob upoštevanju rokov za pripravo zakona se načrtuje sprejem zakona do konca letošnjega leta. Pošiljatelji pripomb in javnost bodo o stališčih ministrstva do prejetih pripomb ustrezno obveščeni.


< JUNIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE