09.01.2015 Starost: 8 let

MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 9. 1. 2015 – Na Ministrstvu za finance je bilo danes nadaljevanje pogajanj o ukrepih za financiranje občin v letu 2015. Ministrstvo je predstavilo svoja izhodišča za nadaljevanje pogajanj, beseda pa je tekla tudi o prvem nakazilu dohodnine za pokrivanje primerne porabe v letu 2015.


Ministrstvo je kot svoje izhodišče za nadaljevanje pogajanj postavilo povprečnino v višini 494 evrov ter ukinitev sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakon o financiranju občin. Občinam predlagajo, da ukinitev sredstev za sofinanciranje investicij občine nadomestijo  s pobiranjem NUSZ na podlagi evidence REN, občinam pa naj bi bila dana možnost za dodatno kreditiranje (4 %).

 

Na vprašanje predstavnikov združenj občin, kako so prišli do navedenega zneska, MF odgovarja, da del zmanjšanja izhaja iz ocene prihrankov iz naslova interventnih ukrepov, pričakujejo pa tudi, da bodo občine prispevale en del k varčevanju (1,3 % prihrankov).

 

Glede prvega nakazila dohodnine MF trdi, da je bilo nakazano v skladu z ZIPRS1415. Občinam je bil nakazan pripadajoči del dohodnine, akontativno določen znesek  pa je bil nižji, ker v njem ni bilo sredstev finančne izravnave. MF finančne izravnave ne more nakazati, ker v proračunu za leto 2015 nimajo postavke  proračunu, rebalans pa je v pripravi. MF mora sicer finančno izravnavo nakazati do 20. januarja. Župani pa so tudi opozorili, da MF ni opravil svoje naloge in pripravil izračunov prihodkov občin na podlagi veljavnega ZIPRS1415.

 

Pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek, 12. januarja, dopoldne.

 


< V PRIPRAVI NOV ZAKON O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ