09.10.2013 Starost: 10 let

MINISTRSTVO ZA FINANCE OBJAVILO PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA LETO 2014

Ljubljana, 8. 10. 2013 - S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis, s katerim so nas obvestili, da so na svojih spletnih straneh objavili Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2014.


V proračunskem priročniku za leto 2014 ni novosti glede sestave proračuna. To pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov.

Proračunski priročnik za leto 2014 v prilogi I vsebuje tabelo "Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki so podlaga tudi za pripravo občinskih proračunov za leto 2014 in ssestavo navodila za pripravo občinskega proračuna za neposredne uporabnike.

Ministrstvo je pri posameznih poglavjih dalo posebna opozorila, s katerimi želijo izboljšati pripravo občinskih proračunov za leto 2014.

Priprava splošnega in posebnega dela proračuna, NPR-ja ter obrazložitve le-teh je možna v sistemu za pripravo občinskih proračunov (APPrA-O). Proračun, ki je pripravljen v APPrA-O omogoča poročanje o sprejetem proračunu na način, kot ga določa Pravilnik o predložitvi sprejetih občinskih proračunov.

 

Več si preberite v dopisu MF in Proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leto 2014.

* * *

 


< OBČINE V PREHODNEM OBDOBJU NE BODO MOGLE VPLIVATI NA VIŠINO DAVKA NA NEPREMIČNINE