27.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO VZPOSTAVILO POSEBNO SPLETNO STRAN »www.skrbimozavode.si«

 
Ljubljana, 26. maj 2010 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek nacionalnega dokumenta - Načrta upravljanja voda za obdobje 2009–2015, in sicer za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Načrt upravljanja voda je sestavni del izvajanja Vodne direktive v Sloveniji, njen cilj pa je dobro stanje vseh voda do leta 2015. Zato je treba zagotoviti ohranjanje vodnih ekosistemov, varstvo vodnih virov za pitje in preprečevanje onesnaženja z nevarnimi snovmi iz kmetijskih virov in iz komunalnih odpadnih voda.


 

Eden od pomembnih vidikov priprave Načrta upravljanja voda je tudi sodelovanje z javnostmi. V želji, da Načrt upravljanja voda, strateški nacionalni dokument, čim bolj približamo najširši slovenski javnosti, smo na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili posebno spletno stran www.skrbimozavode.si. Na njej boste med drugim našli informacije o tem, kaj določa Vodna direktiva, kaj je Načrt upravljanja voda, kakšna ja praksa na tem področju v sosednjih državah, kako je z načrtom povezana znanost, kaj je Evropski informacijski sistem za vode, prebirali pa boste lahko tudi vodne novice…

Vabimo vas, da obiskujete spletno stran www.skrbimozavode.si, in se pridružite Ministrstvu za okolje in prostor v prizadevanjih za doseganje oz. ohranjanje dobrega stanja voda v Sloveniji!

Služba za odnose z javnostmi

Ministrstvo za okolje in prostor


< DRŽAVA BO USTANOVILA INŠPEKCIJO ZA NADZOR PLAČ