06.03.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO SE BO LOTILO NAČRTOVANJA PRIPRAVE STRATEGIJE O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ljubljana, 6. 3. 2012 - Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo se strinjajo z računskim sodiščem, da je treba sprejeti strategijo razvoja sistema občin in bodo pripravili predlog načrta aktivnosti za njeno pripravo ter ga predložili v sprejetje vladi.


 

 

Računsko sodišče je namreč ugotovilo, da ima več kot

polovica občin manj kot 5000 prebivalcev, čeprav bi to v skladu z zakonom

morala biti izjema in ne pravilo. Prav tako ugotavlja, da je velika večina

občin zadolženih, finančno samostojnih pa jih je manj kot polovica.

Na ministrstvu izpostavljajo dejstvo, da je uvajanje sistema

lokalne samouprave v Sloveniji, v katerem pristojni organi niso dosledno

spoštovali ustavnih in zakonskih pogojev za teritorialno členitev občin,

pripeljalo do velikega števila občin, ki ne izpolnjujejo niti temeljnega

prebivalstvenega kriterija. Teritorialna struktura lokalne samouprave pa

odločilno vpliva na njeno funkcionalno in finančno sestavino, opozarjajo na

ministrstvu, saj so vsi zakoni, povezani z lokalno samoupravo, prilagojeni

teritorialni strukturi.

Na ministrstvu, ki je po novem prevzelo skrb za lokalno

samoupravo, pravijo, da je nekdanja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in

regionalno politiko (SVLR) izdelala analizo posledic ustanavljanja velikega

števila novih občin. Ugotovili so, da bi nastanek še večjega števila razvojno

šibkih novih občin povzročil slabitev ekonomske in finančne moči obstoječih

občin, kar bi z javno-finančnega stališča pomenilo dodatno javno-finančno obremenitev.

Zato so tudi predlagali spremembo zakona, po kateri ustanavljanje občin,

manjših od 5000 prebivalcev, ni več možno.

Nekdanja SVLR je proučila tudi skladnost sistema

financiranja lokalne samouprave v Sloveniji z nekaterimi osnovnimi načeli

teorije decentralizacije in smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi.

Ugotovili so, da obstoječi sistem financiranja občin na splošni ravni ne kaže

pretirane neskladnosti z osnovnimi načeli in teorijo fiskalnega decentralizma. Kljub

temu pa podrobnejša analiza pokaže na določene razjede znotraj sistema, ki

dolgoročno niso vzdržne in kličejo po določenih korekcijah, priznavajo na ministrstvu.

Iz ugotovitev obeh analiz sledi, da je treba občine

spodbuditi k povezovanju in skupnemu opravljanju nalog, ki presegajo

sposobnosti vsake od njih. Na ta način je mogoče pričakovati, da se bo mreža

občin ustalila in omogočila poglobljeno funkcionalno analizo dejanskega

opravljanja nalog iz pristojnosti občin, uveljavljanja načela subsidiarnosti

pri določanju teh nalog in uresničevanja načela koneksitete pri zagotavljanju

financiranja nalog občin, pojasnjujejo na ministrstvu. Ob širšem družbenem

soglasju bi bilo mogoče v takih razmerah pričeti s širšim reformnim procesom,

katerega cilj bi bile večje, sposobnejše in končno bolj avtonomne občine.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 9. MARCEM