03.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO PODALO POJASNILO GLEDE NEIZDANIH ANEKSOV ZA PROJEKTE OP RRP, RAZVOJNE PRIORITETE RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 3. 4. 2012 – V zvezi z neizdanimi aneksi za projekte iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sporoča, da se postopek po izdanem sklepu o odobritvi projektov nadaljuje s pripravo gradiva za potrditev projektov v Proračunu Republike Slovenije.


 

 

Zaradi

priprave rebalansa proračuna za leto 2011 so upravičenci že v juliju 2011 na

tedanjo SVLR posredovali podatke o predvidenih zmanjšanjih sofinanciranja v letu

2011 in možnosti za prenos sredstev v leto 2012. Ob pripravi rebalansa

proračuna za leto 2011 so se rezervirana sredstva za EU projekte v letu 2011

znižala. Z Ministrstva za finance so takrat prejeli informacijo, da se bodo

potrebne pravice porabe za podpisovanje pogodb in pripadajočih aneksov

pridobile v letu 2012 z veljavnim proračunom za 2012. V januarju 2012 še ni

bilo sredstev na evidenčnem projektu, ki bi omogočala pripravo gradiva za

spremembo dinamike, 3. Februarja 2012 pa je tedanja SVLR pridobila omenjene

pravice porabe.

Ministrstvo v

dopisu pojasnjuje, da si prizadevajo za čim prejšnjo razrešitev problematike. Pripravljeno

je gradivo za potrditev 122 sprememb na projektih v skupni vrednosti nekaj manj

kot 40 milijonov evrov. Ocenjujejo, da bodo aneksi lahko posredovani v podpis

občinam v roku 14 dni. 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 2. IN 6. APRILOM