20.08.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO OBJAVILO RAZPIS ZA KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Ljubljana, 20. 8. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 17. avgusta 2012 objavilo nov javni razpis za izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva. Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih območjih. Razpisanih je do 5,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.


 

 

Javni

razpis je odprt do vključno 1. oktobra. 

Ministrstvo

želi z razpisom izboljšati konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva.  

Vlagatelji

za komasacije so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije.

Vlagatelji za agromelioracije na komasacijskih območjih so prav tako občine, v

katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki zemljišč

pooblastijo za vodenje investicije. 

Razpisna

dokumentacija je dostopna na spletni

strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja


< PONOVNO POSREDOVANA PROŠNJA NA MINISTRSTVO ZA FINANCE