12.06.2015 Starost: 7 let

MINISTRICA MAKOVEC BRENČIČEVA SE JE SREČALA Z VODSTVOM ZOS

Ljubljana, 11. 6. 2015 – Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je sestala z vodstvoma Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je bilo spoznavne narave, pogovor je tekel o nadaljnjem sodelovanju ter izmenjavi stališč o odprtih vprašanjih.


Predstavniki občin smo opozorili na težave, ki jih imajo občine zaradi vsako leto nižje povprečnine in pričakovanj, da se sprejmejo ukrepi, ki bodo občinam pomagali znižati stroške, tudi na področju predšolske vzgoje in šolstva. Izpostavljeno je bilo, da za občine v novi finančni perspektivi ni na voljo sredstev za investicije. Nismo mogli tudi mimo dejstva, da se bo zaradi demografskih razlogov število otrok v naslednjih petih letih v osnovnih šolah povečalo za celo generacijo, kar že nakazujejo na prostorske težave. Sicer smo izpostavili, da je sodelovanje predstavnikov občin v delovnih telesih dobro, želeli bi si le, da bi se večkrat zadeve zaključile drugače, kot se, saj pogosto prevladajo argumenti »stroke«.

 

Opozorili smo tudi na težave, ki nastajajo v šolah zaradi sestave svetov zavodov. Ministrica je povedala, da jih na to opozarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije, da so v okviru ministrstva že ustanovili delovno skupino, ki pripravlja bolj ustrezen postopek imenovanja.

 

S strani predstavnikov ministrstva je bilo tudi izpostavljeno, da občine pogosto ne poznajo vseh možnosti, ki jim jih daje veljavna zakonodaja glede organizacije dela v vrtcih, kadrovskih načrtih itd., in da bi bila koristna izmenjava dobrih praks med občinami.

 

 


< PREDSEDNIK ZOS SMRDELJ IN MINISTRICA KOPAČ MRAKOVA O ODPISU DOLGOV