06.04.2021 Starost: 10 dni

MINISTRICA KUSTEC NA SEJI PREDSEDSTVA NAPOVEDALA NOV RAZPIS NA PODROČJU INVESTICIJ KONEC LETA 2021

Predsedstvo ZOS se je sestalo z ministrico pristojno za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simono Kustec s sodelavci. V zvezi s problematiko po dodatnih sredstvih za javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah je ministrica s sodelavci napovedala nov razpis na tem področju ob koncu leta 2021. Člani predsedstva so v okviru pogovora sprejeli štiri vsebinske sklepe, ki so jih naslovili na pristojne.


Zahtevo, da se skuša znotraj državnega proračuna v letih 2021, 2022 in 2023 zagotoviti dodaten obseg sredstev za namen sofinanciranja investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu.

Pobudo  v zvezi s spremembami COVID odloka glede varstva otrok, in sicer smo predlagali bolj fleksibilen način, da se vseeno prisluhne nekaterim konkretnim perečim situacijam in poudari avtonomijo občin tudi na tem področju.

 Predlog za pričetek aktivnosti sprememb 34. člena  Zakona o vrtcih. Gre za različne poglede posameznih občin na trenutno veljavno ureditev. Vsekakor je avtonomija občin na tem področju prava smer rešitve. Potrebno je dodelati ureditev in vseeno tudi zajeti posamezne specifike, da ne bo prihajalo na posameznih lokalnih območjih do anomalij oziroma nerešljivih situacij.

Predlog, da se na podlagi sklepa ministrice zaposleni vzdrževalci učne tehnologije oziroma računalniške opreme financirajo iz sredstev državnega proračuna.


< PREDSEDSTVO ZOS NA ČETRTI LETOŠNJI SEJI Z MINISTRICO DR. SIMONO KUSTEC O INVESTICIJSKEM DENARJU NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE