09.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

MINISTRICA DUŠA TROBEC BUČAN NA VSESLOVENSKEM SREČANJU ŽUPANOV "POLITIČNO SOGLASJE O POKRAJINAH JE TREBA DOSEČI ŠE V TEM LETU."

Brdo pri Kranju, 9. 2. 2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je danes organizirala vseslovensko srečanje županov, na katerem je ministrica Duša Trobec Bučan med drugim spregovorila o nadaljevanju procesa decentralizacije in regionalizacije Slovenije. Predstavila je idejni predlog regionalizacija Slovenije na šest pokrajin, ki izhaja iz teritorialne členitve na šest škofij, ob tem pa župane povabila k sodelovanju pri oblikovanju predlogov rešitev. Ministrica je napovedala tudi objavo 6. javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« v maju letos. Z župani in njihovimi predstavniki je spregovorila tudi o spremembah novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter načrtovanih spremembah na področju zakona o financiranju občin in zakona o lokalni samoupravi.


 

Na srečanju je ministrica predstavila izhodišča za dokončanje projekta oblikovanja pokrajin, pri čemer je dejala, da je politično soglasje tako o velikosti in funkcijah kot o številu pokrajin treba doseči še v tem letu. Ob tem je dejala, da se je v preteklosti projekt regionalizacije glede števila pokrajin večkrat odmaknil od strokovnih priporočil in ni bil dovolj prepričljiv, da bi dobil širšo javno in politično podporo. SVLR je tako pripravila nekaj svežih zamisli, kjer v prvi vrsti uvaja načelo postopnosti prevzemanja funkcij države in občin. Tako bi na začetku pokrajine izvajale zgolj njihove izvirne naloge, ki so zlasti v sferi prostorskega planiranja, skladnega regionalnega razvoja, varstva okolja, prometa ter posameznih dejavnosti na področju javnih služb regionalnega pomena.

 

Predlagana regionalizacija Slovenije na šest pokrajin izhaja iz teritorialne členitve na šest škofij, pri čemer ministrica ocenjuje, da je po petih letih od uveljavitve zemljevida škofij ta med prebivalstvom sprejet, zato je zemljevid škofij primerna podlaga za zbližanje stališč o vprašanju števila pokrajin. Predlog decentralizacije in regionalizacije tako vključuje oblikovanje Celjske, Koprske, Ljubljanske, Mariborske, Murskosoboške in Novomeške pokrajine. Ob tej priložnosti je ministrica župane povabila k sodelovanju pri oblikovanju predlogov rešitev in dejala, da »smo lahko le z okrepljenim sodelovanjem še bolj uspešni pri zagotavljanju dobrobiti državljank in državljanov«.

 

Na srečanju je bilo veliko pozornosti posvečene tudi črpanju evropskih sredstev in prihodnjim aktivnostim v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR). Predvidoma v maju 2011 bo SVLR objavila 6. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP RR. Predvidoma bo razpisanih okoli 115 mio EUR sredstev za celo Slovenijo za področja ekonomske in izobraževalne infrastrukture, okoljske infrastrukture, razvoja urbanih naselij, javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih ter področje socialne infrastrukture. Sredstva bodo razpisana po regijah in namenjena za sofinanciranje operacij v letih 2012 in 2013.


< 24. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS