26.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

MINISTRI OCENILI IZVAJANJE UKREPOV ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURJA

Ljubljana, 26. 8. 2008 – Danes se je na Ministrstvu za okolje in prostor prvič sestala posebna delovna skupina za spremljanje izvedbe sklepov za odpravo posledic neposredne materialne škode na stvareh zaradi neurja, ki je bilo 15. in 16. avgusta. Skupina je ocenila izvajanje ukrepov za odpravo posledic neurja.


 

Minister za okolje Janez Podobnik je povedal, da je ministrstvo za okolje in prostor v celoti uresničilo oba sklepa vlade, in sicer da se občinam, ki jih je sredi avgusta prizadelo neurje nakaže sredstva v višini 7,83 milijona evrov, kot tudi sklep o ustanovitvi tehnično-informacijske pisarne. Občinam bodo refundirali sredstva za odlaganje azbestno cementne kritine. Pisarna za tehnično-strokovno svetovanje in pomoč oškodovancem pri obnovi poškodovanih objektov ter koordinacijo izvajanja sanacijskih ukrepov na vplivnem območju neurja deluje na Ptuju.

 

Minister za finance Andrej Bajuk je povedal, da so po 1,5 milijona evrov nakazali Rdečemu križu Slovenije in Karitasu. Davčna uprava je izdala navodila za enoten pristop pri upravičenem odpisu davčnih obveznosti prizadetim na vplivnem območju neurja, ljudem pa so zagotovili tudi strokovno pomoč.

 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc je povedal da, imajo ekipo, izdelano metodo in izračun za sanacijo totalnih škod in večletni izpad dohodka iz kmetijstva in da bodo zagotovili, da bo v letošnji jeseni vsaj en ukrep dosegel tistega, ki ga je prizadelo neurje. 

 

Minister za razvoj Žiga Turk je dejal, da v sodelovanju z ministrstvom za okolje pripravljajo tako kratkoročno kot dolgoročno rešitev za izvedbo svetovanja ter objavljanja priporočil in najboljših praks v zvezi z gradnjo objektov, predvsem v luči podnebnih sprememb in učinkovite rabe energije.

 

Poveljnik civilne zaščite Miran Bogataj je povedal, da je v pripravi sklep za nakazilo 400.000 evrov za delno pokritje stroškov delovanja gasilskih in drugih reševalnih služb pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob neurju s točo, ki je bilo sredi avgusta v prizadetih občinah ter za pokritje stroškov nabave nujnih količin pokrivnih materialov in drugih potrošnih sredstev, potrebnih za izvajanje nujnih del.

 

Predstavnik ministrstva za šolstvo in šport je povedal, da so vse občine pristopile k sanaciji šolskih in vzgojno varstvenih objektov. Na podlagi zahtevkov občin bodo sredstva refundirali.

 

Direktor Ekološkega sklada RS Franc Beravs je udeležence sestanka seznanil z velikim interesom prizadetih v neurjih za dodelitev ugodnih brezobrestnih in brezstroškovnih kreditov za sanacijo streh.

 

čŒlani skupine so se pogovarjali tudi o vsebini sklepov za odpravo posledic neposredne materialne škode na stvareh zaradi neurja 23. avgusta, ki jih bo vlada obravnavala na dopisni seji ta teden. 

 

* * *

 

 


< ZA ODPRAVO POSLEDIC SOBOTNEGA NEURJA BO VLADA ZAGOTOVILA SREDSTVA