19.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

MINISTER PODOBNIK ZARADI NEURIJ PREDVIDEVA TUDI REBALANS PRORAČUNA

Ljubljana, 19. 8. 2008 - V zadnjih neurjih prizadete občine bodo do srede popoldne posredovale prve grobe ocene škode, na četrtkovi seji pa bo vlada pripravila nabor ukrepov. Po besedah ministra, ki ocenjuje škodo na desetine milijonov evrov, je velika možnost, da bo vlada izkoristila rebalans proračuna, če bo to potrebno.


 

Po koncu sestanka s predstavniki obrtne, gospodarske in inženirske zbornice ter zavoda za gradbeništvo v Ljubljani je minister Podobnik na novinarski konferenci povedal, bo vlada na četrtkovi seji sprejela interventne ukrepe po zadnjih neurjih preteklega tedna.

 

Ob analizi zadnjega neurja so udeleženci sestanka ugotovili, da je bil eden vzrokov velike škode intenzivnost toče, močan veter ter velika količina padavin v kratkem času. Do četrtkove seje vlade bodo pripravljena strokovna priporočila prizadetim, na kakšen način naj se lotijo popravila ostrešij, ter priporočila, kakšne kritine sodijo na posamezen objekt v posameznih območjih.

 

Minister je omenil tudi možnosti dopolnitve nekaterih podzakonskih predpisov. V nekaj členih bodo dopolnili uredbo o odstranjevanju azbestnih kritin, predvsem v segmentu, ki to uredbo umešča tudi v naravne nesreče. Za manjša dela pri odstranjevanju omenjenih kritin ni potrebna strokovna pomoč, pri delih na obsegu več kot 300 kvadratnih metrov pa je treba upoštevati zakonodajo in pripraviti varnostni načrt ter dela prijaviti okoljski inšpekciji, ki opravljanje del tudi nadzira.

 

Za vse oškodovane občine bo okoljsko ministrstvo pripravilo seznam odlagališč za azbestne kritine, ponovno pa bo za občine pokrilo stroške odlaganja teh kritin. Največ teh kritin naj bi bilo na ptujskem in kozjanskem.

 

Inženirska zbornica bo pred sejo vlade ponovno opozorila na priporočila, ki vključujejo vrste materialov, ki so potrebni za klimatsko prilagojeno gradnjo, način pritrditve teh materialov. Opozarjajo tudi na pomen projektne dokumentacije, ki pri mnogih objektih manjka.

 

Zavod za gradbeništvo Slovenije pojasnjuje, da je potrebno najprej ugotoviti stanje na terenu, in sicer, ali so se porušile konstrukcije, ki so bile stare, slabo narejene, ter kako so se v neurjih obdržali novi objekti, pravilno projektirani in pravilno izvedeni, tako kritine kot strešne konstrukcije. Ugotovitve bi bile podlaga za priporočila ob sanaciji in novih gradnjah.

 

* * *


< V DEVETIH OBČINAH SO JULIJSKA NEURJA POPOLNOMA UNIČILA 200 HEKTARJEV KMETIJSKIH POVRŠIN