14.10.2013 Starost: 10 let

MINISTER PIKALO BI OBČINAM NALOŽIL VIŠJE PLAČILO VRTCEV

14. 10. 2013 - Minister dr. Jernej Pikalo je na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev prejšnji teden predlagal, da naj bi občine do ponovne gospodarske rasti še bolj odprle svoje denarnice. Že sedaj občine v povprečju sofinancirajo med 70 in 80 odstotkov cene vrtca. Kljub temu je za mnogo starše to še najvišja položnica, ki jo morajo poravnati.


Minister Pikalo je na omenjenem srečanju ugotavljal, da je prostora v vrtcih dovolj, da pa jih starši vedno težje plačujejo. Ravnateljem vrtcev je sporočil tisto, kar sami že dolgo vedo: plačilo vrtca je za marsikoga najvišja položnica, ki jo prejme vsak mesec.

 

A minister se tu ni ustavil. Povedal  je, da na ministrstvu skušajo zaustaviti »ta trend« tudi tako, »da se z občinami dogovarjajo za znižano lestvico plačil«. Župane je podučil, da je prispevek za vrtce »najboljša naložba vseh staršev in tudi vsakega župana«. Na drugo rešitev pa bomo po njegovih besedah morali počakati do ponovne gospodarske rasti v naši državi. Takrat bi morda na ministrstvu lahko predlagali povsem novo lestvico za plačevanje vrtcev.

 

Še več začudenja kot apel občinam je požel ministrov predlog o novi lestvici plačil vrtcev, ki bi jo na ministrstvu oblikovali, ko bi ponovno dočakali gospodarsko rast. Ravnatelji vrtcev namreč že dlje časa opažajo, da je med starši vse več takšnih, ki s plačili vrtca zamujajo. Vse, kar jim trenutno lahko ponudijo, je obročno odplačevanje dolgov.

 

Kaj je vrtce podražilo?

Najbolj je na višino položnic za vrtce vplivala lansko leto uveljavljena nova socialna zakonodaja. Ta pri izračunih dohodkovnih razredov, tako kot pri drugih socialnih pravicah, poleg dohodkov upošteva tudi družinsko premoženje. Novi izračuni so starše povprečno uvrstili dva razreda višje, kar je lahko pomenilo tudi za četrtino višjo ceno vrtca. Pol leta kasneje se je temu pridružil še ZUJF, po katerem je cena vrtca za drugega otroka 30-odstotna, medtem ko je bilo to varstvo prej brezplačno. Hkrati so družinam v najvišjih dveh razredih ukinili tudi otroške dodatke.

 

(vir: Dnevnik)


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 14. 10. do 18. 10. 2013