18.06.2020 Starost: 3 let

MINISTER ČERNAČ NA OBISKU PRI POSAVSKIH ŽUPANIH

Ljubljana, 18. junija - Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač se je včeraj srečal z župani posavskih občin. Govorili so o izvajanju projektov v programskem obdobju 2014-2020 in pripravah na novo obdobje 2021-2027. Černač je poudaril, da so dodatna evropska sredstva za okrevanje po koronski krizi nova priložnost, vendar tudi velika odgovornost.


Minister Černač je na srečanju z župani občin Brežice, Bistrica ob Sotli, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica poudaril, da je treba izvajanje evropske kohezijske politike narediti čimbolj operativno, tudi v luči dodatnih sredstev, ki jih za okrevanje po krizi zaradi pandemije covida-19 predvideva Evropska komisija, so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Za Slovenijo dodatna sredstva pomenijo okvirno 2,6 milijarde evrov dodatnega evropskega denarja. "To pomeni za skoraj še eno finančno perspektivo sredstev. To je po eni strani nova priložnost, hkrati pa velika odgovornost, saj bo treba zelo hitro pripraviti ustrezne podlage ter sredstva usmeriti v programe in projekte, kjer je Slovenija najbolj podhranjena," je dejal minister.

Sredstva bodo po njegovih besedah usmerjena predvsem v ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje podlag za nova. Namenili jih bodo med drugim tudi za podporo malim in srednje velikim podjetjem, turizmu, ki zaradi krize beleži največji izpad dohodkov, ter zdravstvu. V tem okviru država načrtuje izgradnjo novih infekcijskih klinik v Ljubljani in Mariboru ter izgradnjo drugih zdravstvenih kapacitet.

Černač je v nadaljevanju poudaril, da občine izpostavljajo potrebe po podpori projektom s konkretnimi vsebinami in šele nato mehkim vsebinam. Ena od potreb, ki se pojavlja po vseh občinah, je potreba po ureditvi kanalizacijskih sistemov.

"Slovenija je v pogajanjih za vstop v EU dala zavezo, da bo najprej uredila kanalizacijske sisteme nad 2000 populacijskih enot. Sredstev za sisteme do 2000 enot zato ni bilo mogoče črpati. Potrebe občin za ureditev kanalizacijskih sistemov pod 2000 enot obstajajo in so velike. V programiranju za programsko obdobje 2021-2027 smo te potrebe izpostavili in bomo na tem tudi vztrajali," je zagotovil minister.

S tem, ko bomo poskrbeli za čiščenje odpadnih voda, bomo sledili tudi pomembnemu cilju evropske kohezijske politike zelene Slovenije, je še dodal.


<  NUJNOST NADALJNJE OBRAVNAVE PREDLOGA ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN