07.02.2017 Starost: 5 let

MF PREDLAGA POVPREČNINO V VIŠINI 533,5 EVROV ZA 2017

Ljubljana, 6. 2. 2017 – Ministrstvo za finance nas je obvestilo o prilagoditvi višine povprečnine za leto 2017, in sicer, kot so zapisali, so v luči približevanja sprejeli predlog o zvišanju povprečnine na 533,5 evrov, hkrati predlagajo, da se pogovori o povprečninah za leto 2018 nadaljujejo jeseni.


Na sestanku med Ministrstvom za finance in združenji občin sta bila januarja izvedena dva usklajevalna sestanka o prilagoditvi višine povprečnine v letih 2017 in 2018, ki je potrebna zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju.

 

Ministrstvo za finance se je v dopisu združenjem občin opredelilo do zadnjega predloga, in sicer je ministrstvo v luči približevanja občinam sprejelo predlog občin o dvigu povprečnine za leto 2017 na 533,5 eur. Ministrstvo je združenjem občin še enkrat pisno pojasnilo izračune za svoj predlog dviga povprečnine za leto 2017 v višini treh evrov (na 533 evrov). Ocena ministrstva je, da bi dogovor s sindikati pomenil višje odhodke občinskih proračunov za okoli 6 mio evrov, kar predstavlja povišanje povprečnine za 3 EUR za leto 2017. Kljub temu pa ministrstvo razume tudi položaj občin, zato je v luči približevanja pristalo na povišanje povprečnine za 3,5 evrov, torej na 533,5 evra.

 

Ministrstvo združenjem občin predlaga, da se pogovori glede višine povprečnin za leto 2018 nadaljujejo v okviru jesenskega dogovora, ko bo znanih več dejstev v zvezi z odpravo plačnih anomalij. Za leto 2018 je Ministrstvo za finance predlagalo zvišanje povprečnine za 8 evrov (to je na 544 €), občine pa za dobrih 11 evrov (to je na 547 €).

 

O odzivu Združenja občin Slovenije bo odločalo predsedstvo. 


< SESTANEK GLEDE PROBLEMATIKE SUBVENCIONIRANJA NAJEMNIN