27.11.2008 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

META VESEL VALENTINČIČ- DRŽAVNA SEKRETARKA NA SVLR

Ljubljana, 27.11.2008 - Vlada RS je na današnji seji imenovala državno sekretarko v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.


 

Meta Vesel Valentinčič je leta 1970 opravila maturo na II. gimnaziji v Ljubljani in leta 1982 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. V času od 1.12.1982 do 30.11.1983 je opravljala sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani ter konec leta 1983 opravila pravosodni izpit. Po diplomi na Pravni fakulteti ter opravljenem pravosodnem izpitu je bila samostojna svetovalka za pravne zadeve v takratni Telesnokulturni skupnosti Slovenije, kasneje pa višja svetovalka za pravne zadeve na Ministrstvu za šolstvo in šport in nato podsekretarka - vodja pravne službe. Leta 1990 je kot prisilna upraviteljica prevzela sanacijo Zavoda za tehnično izobraževanje, ki ga vodila naslednjih 9 let, nato pa je bila direktorica Drogerije d.d.. Leta 2001 je postala generalna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, po prenehanju delovnega razmerja na Ministrstvu za zdravje, pa je prevzela funkcijo generalne sekretarke politične stranke. V letu 2007 – 2008 je opravila obvezno odvetniško pripravništvo, z dnem 16.9.2008 pa je bila vpisana v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije ter se zaposlila kot odvetnica v Odvetniški družbi Vidovič & Partnerji.

 

* * *


< MOŽNOST UVELJAVLJANJA VIŠJE SILE ZARADI POSLEDIC POLETNIH NEURIJ