22.09.2020 Starost: 2 let

MESEČNO POROČILO MDDSZ O SOCIALNIH PREJEMKIH

Ljubljana, 22. 9. 2020 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je objavilo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec september 2020. Gre za prejemke, ki jih izplačuje MDDSZ, Zavod RS za zaposlovanje in občine. MDDSZ plačuje socialne transferje preko socialnih centrov in Zavoda za zaposlovanje, nekatere pravice pa financirajo občine. Poročilo vsebuje pomembne informacije o dinamiki plačil, številu upravičencev do socialnih transferjev in omogoča mesečni pregled dinamike in obsega transferjev na podlagi istih meril oziroma enotnega pristopa za vse transferje.


Poročilo trenutno zajema 27 različnih socialnih transferjev, vključno z nadomestilom za brezposelnost,  kar predstavlja večino plačanih transferjev ministrstva. Podatki za leto 2019 kažejo, da so največji transferi, merjeni z zneskom, starševska nadomestila, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, denarna nadomestila za brezposelnost in državna štipendija.

V letu 2019 je skupni znesek plačan za transferje, za katere so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 milijonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov plačujejo občine za pravice oprostitve plačil socialno varstvenih storitev, družinskega pomočnika in subvencije najemnine. Glede na število posameznikov, ki so upravičeni do posamezne pravice, so največji transferji otroški dodatek, dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč in državna štipendija.

Celotno poročilo je na voljo TU.

* * *


< 93. DOPISNA SEJA VLADE RS