28.09.2018 Starost: 5 let

MESEČNI UTRIP MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 28. 9. 2018 - Pred vami je septembrska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali koristne informacije preteklih dveh mesecev. V tem času je bila imenovana nova, 13. Vlada RS in predstavniki združenj smo se že sestali s predstavniki ministrstev na temo povprečnine v letih 2019 in 2020. Ministrstvo za finance je za leto 2019 predlagalo povprečnino v višini 564,75€ za leto 2020 pa v višini 575€. To je za ZOS nesprejemljivo. Pogajanja se bodo nadaljevala v prvem tednu oktobra.


Člani predsedstva ZOS so se sestali na svoji četrti seji in oblikovali predlog višine povprečnine, ki bi moral biti določen najmanj v višini 608,78€. Višina je utemeljena na višini dejanskih stroškov občin za leto 2017, rasti stroškov življenjskih potrebščin v 2017  ter stroških ki jih prinašajo nove naloge za leto 2018. Prepričani smo, da bodo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog imele stroške najmanj v tej višini, zato želimo, da se to upošteva pri določitvi povprečnine. 

Združenja občin smo predsedniku Vlade RS Marjanu Šarcu poslala poziv za sklic sestanka, na katerem bi se pogovorili o vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja.

V začetku avgusta se je na strokovni ekskurziji v Sloveniji mudila  Delegacija 25 županov, deželnih svetnikov in predstavnikov razvojnih agencij Združenja županov regije Pinzgau. Sestali so se tudi s predsednikom Združenja občin Slovenije, Robertom Smrdeljem.

Na ministrstva smo poslali nekaj pobud in pripomb na predlagane predpise. Tako smo med drugim Ministrstvu za finance poslali dopis s stališčem na izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020. Menimo, da izračun ne zajema vseh podatkov, ki bi povprečnino postavili na raven dejanskih stroškov občin in pozivamo pristojne k temeljitejšo preverbi katere naloge in obveznosti bodo občine morale izvajati in kje vse se bodo povečali stroški. Temu pa naj sledi priprava nabora dejanskih dodatnih stroškov občin.

Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali pobudo za spremembo oz. dopolnitev 191. člena Zakona o urejanju prostora. Predlagali smo, da se ponovno določi institut izjave (potrdila) o neuveljavljanju predkupne pravice, ki bi ga nato občine lahko vključile že v samo potrdilo o namenski rabi zemljišča. Prejeli pa smo tudi že odgovor ministrstva.

Prav tako pa smo ministrstvo za okolje in prostor zaprosili za pojasnila v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po ZGO-1. Tam je namreč navedeno, da so stanovanjske hiše manj zahtevni objekti, za katere pred začetkom uporabe ni potrebno pridobivati uporabnega dovoljenja.

Na spletni strani Združenja občin Slovenije smo pod rubriko Aktualno dodali zavihek z naslovom »REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV«, kjer bomo objavili vsa navodila, obrazce in druge aktualne informacije povezane s prihajajočimi lokalnimi volitvami.

V mesecu septembru smo za vas pripravili štiri izobraževanja, v mesecu oktobru pa se nam lahko pridružite na:

Celotni Mesečni utrip je na voljo Initiates file downloadTU.

* * *


< NOVA ŠTEVILKA eNOVIC ePROSTORA