02.11.2015 Starost: 8 let

MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 2. 11. 2015 - V oktobrski izdaji Mesečnege utripa si lahko med drugim več preberete o aktualnem dogajanju pri pogajanjih o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Občine zahtevamo povprečnino v višini 536 evrov, sredstva za sofinanciranje investicij v višini 4 % skupne primerne porabe ter črtanje določbe o odvzemu presežka nad primerno porabo.


Pogajanja o financiranju občin v prihodnjih dveh letih še vedno niso prišla do zaključka. Razlike med zahtevami občin in stališča vladne strani so namreč še vedno zelo narazen. Občine zahtevamo povprečnino v višini 536 evrov, sredstva za sofinanciranje investicij v višini 4 % skupne primerne porabe ter črtanje določbe o odvzemu presežka nad primerno porabo, Vlada po drugi strani vztraja na 522 evrov povprečnine, investicijski transfer v višini 2 % ter dodatne 3 % povratnih sredstev ter seveda odvzem presežka dohodnine nad primerno porabo.

Vlada vztraja, da povprečnina 536 evrov ni sprejemljiva, saj, kot je navedel minister Mramor, se s tem ne upošteva naporov Vlade za sprejem ukrepov za znižanje stroškov občinam. Tudi po sestanku s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem 28. oktobra, do katerega je prišlo po odprtem pismu, ki smo ga združenja naslovila na predsednika, do bližanja stališč ni prišlo, izveden pa je bil še en sestanek, kjer smo predstavniki občin in posameznih ministrstev ponovno pregledali ocene finančnih učinkov ukrepov za znižanje stroškov občinam. Tokrat naj bi zapisali ocene obeh strani, kakšni bodo nadaljnji koraki, bo znano v kratkem. Kot so zatrdili predstavniki Vlade, je dogovor možen še do 10. novembra, ko je zadnji rok, da Vlada vloži amandmaje na Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. ZOS je amandmaje sicer že vložil, z našimi zahtevami pa smo seznanili tudi Državni svet RS.


Na ustanovnih sejah sta se sestala Odbor ZOS za turizem ter Odbor ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene  dejavnosti. Oba odbora sta obravnavala aktualna odprta vprašanja in predlagano zakonodajo, člani Odbora za turizem pa so se sestali tudi z v. d. direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo Evo Štravs Podlogar.

Na pobudo ZOS je bil sklican sestanek glede Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Na sestanku, ki ga je sklicala Uprava RS za zaščito in reševanje, je razprava tekla o odpravi anomalij plačnega sistema direktorjev v javnem sektorju, in sicer glede direktorjev javnih zavodov gasilsko-reševalne službe. Ob pričakovanju drugega vala migrantov proti Sloveniji je Ministrstvo za notranje zadeve sredi oktobra sklicalo sestanek s predstavniki tistih občin, v katerih so predvideni sprejemni in nastanitveni centri. Le nekaj dni po sestanku se je migrantski tok usmeril proti Sloveniji. Na predsednika vlade smo naslovili dopis, v katerem naprošamo, da upošteva doprinos občin in da naj država  najbolj obremenjenim občinam tudi pristopi na pomoč.

ZOS je na poslance naslovil pripombe na Predlog zakona o javnem naročanju, prav tako smo v Državni zbor RS vložili predlog amandmaja na Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije z zahtevo po višjem deležu letnega nadomestila. V fazi medresorske obravnave smo podali pripombe na Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, pri tem pa zahtevali, da se predlog umakne iz nadaljnje obravnave. Pripombe so bile podane tudi na predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Podana je bila zahteva po sklicu sestanka glede kontrol izvedbe kohezijskih projektov: do težav prihaja, ker različni organi različno tolmačijo predpise.

Več si preberite TU.

* * *


< PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJ OBČIN IN VLADE PONOVNO O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN