30.10.2018 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA 2018

Ljubljana, 30. 10. 2018 - Pripravili smo oktobrsko izdajo mesečnega utripa. V mesecu oktobru smo se dvakrat sestali z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Namen sestankov je bil doseči dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Stališč še nismo zbližali.


Na drugi dopisni seji je Predsedstvo ZOS odločalo o vsebini predloga Dogovora o višini povprečnine za leto 2019. Dopisna seja se je sklicala zaradi kratkih rokov, ki so na voljo tako združenju kot Vladi RS, da uskladi proračun za prihodnje leto. Člani predsedstva so potrdili predlog dogovora.

V začetku meseca oktobra je potekal 2. Kongres slovenskih občin, katerega se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in v uvodnem nagovoru zbranim poudaril pomen »vloge združenj občin, da z argumenti vplivamo in prispevamo k pametnim odločitvam, ki naj krepijo avtonomijo in stabilnost lokalne samouprave in ne obratno."

Pripravljavci zakonskih in podzakonskih predpisov so na s v tem mesecu kar malo zasuli s predlogi. Tako smo med drugim ponovno dobili na mizo predlog Zakona o zaščiti živali, predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in še mnogo drugih. Prosimo vas, da predloge predpisov preučite in nam posredujete morebitne pripombe in mnenja.

Združenje je podalo nekaj mnenj in pobud na predlagano zakonodajo. Tako smo med drugim Državnemu Svetu RS poslali nestrinjanje s predlaganim Zakonom o intervencijskih ukrepih, ki prinaša občinam dodatna finančna bremena.

Prav tako pa smo na Vlado RS in Novo Ljubljansko banko poslali dopis, v katerem izražamo nestrinjanje z zaprtjem petnajstih poslovalnic te banke. Strinjamo se z župani in jih absolutno podpiramo v nameri, da želijo preprečit zaprtje poslovalnic NLB. Nerazumljivo je, da se lahko storitve tako na nivoju države kot bank (ne samo NLB) in Pošte Slovenije oddaljuje od ljudi.

Poleg sestankov na temo povprečnine, so se predstavniki Združenja občin Slovenije srečali tudi z ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom in razpravljali o odprtih vprašanjih občin s področja okoljskega ministrstva. Z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom pa se je srečala tudi delegacija KLRO in razpravljala o delu v tem mandatu ter o vizijah za prihodnje delo.

Na spletni strani Združenja občin Slovenije smo pod rubriko Aktualno dodali zavihek z naslovom »REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV«, kjer bomo objavili vsa navodila, obrazce in druge aktualne informacije povezane s prihajajočimi lokalnimi volitvami.

V mesecu novembru se nam pridružite na sledečih izobraževanjih:

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< EVALVACIJA NOVE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE