02.11.2021 Starost: 1 let

MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 2.11.2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili deseto letošnjo številko elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem si lahko preberete vse o aktivnostih ZOS v mesecu oktobru.


Predsedstvo ZOS je v mesecu oktobru zasedalo na redni seji na kateri je obravnavalo problematiko pogodbenih cen zaradi stanja na trgu gradbenih materialov. Na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo, Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko ter na Računsko sodišče je predsedstvo ZOS posredovalo poziv za pripravo enotnih navodil, ki bodo predstavljala pripomoček za obvladovanje te trenutno, za lokalne skupnosti,
nevzdržne situacije. Na problematiko je predsedstvo opozorilo tudi ostala reprezentativna združenja. Člani predsedstva so se sestali tudi na Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za okolje.
Na Ministrstvu za zdravje na podlagi Zakona o zagotavljanju virov financiranja v slovensko zdravstvo pripravljajo pravne podlage za investicije v primarno zdravstvo v višini 200 milijonov evrov. Dogovorili so, da se vsem slovenskim občinam posreduje poziv za evidentiranje konkretnih investicij, ki so nujno potrebne na lokalnem nivoju s področja zdravstva. Pred objavo razpisa, ki ga bodo združenja dobila v mnenje se bo predsedstvo ponovno sestalo s predstavniki
ministrstva. Skupni cilj občin in države je namreč zagotoviti čim boljšo zdravstveno infrastrukturo na vseh nivojih države. 

Člani predsedstva so se 13.10 2021 skladno s sklepom predsedstva ZOS sestali tudi z vodstvom ministrstva za okolje in prostor na temo sofinanciranja okoljskih investicij na področju vodooskrbe in odpadnih vod. Želja združenja in tudi Ministrstva za okolje je, da se čim več občinam (manjšim in srednjim) omogoči dostop do EU sredstev na tem področju in se preuči možnost diferenciranega sofinanciranja. Dejstvo namreč je, da so finančne sposobnosti občin omejene.
Združenje je skupaj z SOS in ZMOS posredovalo pripombe vezane na uredbo, ki prinašala višanje plač nekaterim direktorjem s področja vzgoje in izobraževanja in povečuje že tako porušena razmerja med posameznimi kategorijami zaposlenih v javnem sektorju. Obenem pa smo skupaj posredovali pobudo za sklic sestanka pri predsedniku vlade, da se ponovno odpre tematika plačnega sistema, ki je v segmentu določitve plač županj in županov zaskrbljujoča.

 

Čeprav je na ZOS potekalo izredno veliko aktivnosti v zvezi problematiko dviga cen gradbenih materialov, investicij v zdravstvo, financiranja okoljskih investicij na področju vodooskrbe smo med drugim podali mnenja na predlog zakona o debirokratizaciji, predlog novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, predlog nacionalne resolucije o kulturi in na druge akte. Pripombe in mnenja so razvidna iz mesečnega utripa. Podpredsednik združenja mag. Marko Diaci je na svoji občini sprejel predstavnike avstrijskega združenja občin. Pogovori so potekali o organiziranosti in delu obeh združenj ter o organiziranosti lokalne samouprave v obeh državah. Srečanje je bilo organizirano v sklopu obiska predstavnikov avstrijskih občin v Sloveniji, ki so si na tri dnevnem obisku ogledali in se srečali s predstavniki več slovenskih občin (Bled, Gorenja vas-Poljane), kjer so si ogledali tudi projekte, ki jih občine izvajajo oziroma so jih izvedle, vsekakor pa tudi naše znamenitosti, kot sta Postojnska jama in Lipica. Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.


< SVETOVNA PODNEBNA KONFERENCA ZA ODLOČNO UKREPANJE