02.12.2019 Starost: 3 let

MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA 2019

Ljubljana, 2. 12. 2019 - Združenje občin Slovenije je pripravilo enajsto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip v letu 2019, v kateri boste našli veliko zanimivih informacij. Najbolj aktualna tema je nedvomno povprečnina za prihodnji dve leti. Združenje občin Slovenije že vse od meseca julija izvaja veliko aktivnosti na tem področju in vse z namenom, da bi občine končno le dobile sredstva s katerimi bi lahko pokrile dejanske stroške v prihodnjih letih.


Čeprav v veliko občinah tudi ta znesek ne bo zadostoval, pa je nedvomno povprečnina v višini 658,80 EUR za leto 2020 ter 668,10 EUR za leto 2021 tista, ki je korektna. Temu je pritrdil Odbor DZ RS za proračun in finance, žal pa temu niso sledili poslanci Državnega zbora. K vložitvi veta smo pozvali tudi Državne svetnike, kateri so nam prisluhnili in izglasovali veto na ZIPRS2021. Tako bo Državni zbor o zakonu moral še enkrat odločati.

V novembru so se že na 8. seji v letošnjem letu sestali člani Predsedstva ZOS in ponovno podprli izračune povprečnine.

Na svoji prvi seji pa so se sestali tudi člani Odbora ZOS za e-poslovanje in informacijske sisteme. Seje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za javno upravo in se s člani pogovoril o razpisih GOŠO 4, RUNE in WiFi4EU.

Udeležili pa smo se tudi sestanka na Ministrstvu za kulturo, kjer je razprava potekala o predlogu Zakona o medijih, ki je bil v poletnih mesecih v javni obravnavi in je predvideval tudi obvezo za občine, in sicer v oblikovanju proračunske postavke, znotraj katere bi občine morale del sredstev nameniti tudi lokalnim medijem. Slednji pa bi imeli na to tudi možnost vpliva. No, na srečo, so na ministrstvu to namero opustili, tako da zakon teh določb ne bo vseboval.

Z delom pa je nadaljevala tudi vladna delovna skupina, ki je obravnavala predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin in nadaljnje korake pri oblikovanju Zakona o financiranju občin. Stvari ne tečejo tako kot smo si jih vsi želeli, vendar bo skupina z delom nadaljevala in se na naslednji seji sestala predvidoma v začetku meseca decembra.

Prav tako pa smo na pristojna ministrstva posredovali kar nekaj predlogov in mnenj, med drugim tudi na osnutek Stanovanjskega zakona.

V mesecu novembru smo za vas pripravili tri izobraževalne dogodke, v mesecu decembru pa se lahko udeležite dveh, in sicer:

  • Izvedba inventure v javnem sektorju, ki bo 2. 12. 2019 potekal na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
  • Novosti portala javnih naročil in predstavitev portala e-revizija, ki bo 9. 12. 2019 potekal v dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska 162, Ljubljana.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< DRŽAVNI SVET RS IZGLASOVAL ODLOŽILNI VETO NA ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021