01.12.2017 Starost: 5 let

MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 1. 12. 2017 - V tokratnem Mesečnem utripu si med drugim lahko več preberete o dogajanju in aktivnostih združenja pri sprejemanju novele ZFO in ZIPRS1819.


Poslanci Državnega zbora RS so na svoji 35. redni seji med drugim odločali o noveli Zakona o financiranju občin in o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 in ju tudi sprejeli. Temu je sledila razprava predlogov zakonov v Državnem svetu, ki je na oba predloga izglasoval veto. Združenja občin so v upanju, da bo v hramu demokracije končno uslišan glas občin, poslala poziv k zavrnitvi obeh predlogov zakonov. Poslanci DZ RS bodo o predlogih navedenih zakonov ponovno odločali v začetku decembra.

Predsedstvo ZOS je na četrti dopisni seji glasovalo o kandidatu za članu v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS. Največ glasov je prejel Dejan Zavec.

Člani Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti so na dopisni seji obravnavali predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

Predstavniki združenja smo se udeležili sestanka na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, na katerem je razprava tekla o problematiki izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč.

Konec meseca novembra je na Ministrstvu za javno upravo potekala predstavitev novele Zakona o lokalni samoupravi, na kateri sta predstavnika Ministrstva za javno upravo, državni sekretar dr. Nejc Brezovar in dr. Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo predstavila možne rešitve novele ZLS.

V drugi polovici meseca novembra so na volilnih zborih po Sloveniji potekale volitve v Državni svet. Tako je bilo izbranih 22 državnih svetnikov, ki bodo naslednjih pet let v državnem svetu zastopali lokalne interese in 17 državnih svetnikov, zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov.

Državni zbor RS je na svoji 35. redni seji med drugim sprejel novelo Zakona o lokalnih volitvah, novelo Zakona o financiranju občin in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2108 in 2019. Na slednja je Državni svet RS izglasoval veto, zato bo Državni zbor RS na izredni seji, predvidoma 4. 12. 2017, o njiju ponovno glasoval.

V novembru smo organizirali kar pet izobraževanj z aktualno in perečo problematiko, decembra pa za vas vabimo:

  • 5. decembra 2017 na delavnico »Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo čas?)«
  • 12. decembra 2017 na seminar »Predstavitev Uredbe o upravnem poslovanju«.


Več si lahko preberete TU.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 4. DO 8. DECEMBRA 2017