30.11.2020 Starost: 2 let

MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBER 2020

Ljubljana, 30. 11. 2020 - Združenje občin Slovenije je pripravilo predzadnjo številko Mesečnega utripa v letošnjem letu. Trudili smo se zbrati vse pomembne informacije preteklega meseca. Teh ni bilo malo. Vsekakor je najpomembnejša ta, da bodo občine končno deležne višje povprečnine. Ključni akter pri dosegu tega je bilo Združenje občin Slovenije, ki je kot vsako leto do sedaj pripravilo izhodiščne izračune za pričetek pogajanj o višini povprečnine in pobudo naslovilo na predsednika vlade že v začetku poletja.


Blizu sprejetja je tudi dolgo pričakovani Zakon o finančni razbremenitvi občin. Zakon, ki bi po prvotnih načrtih moral stopiti v veljavo že s 1. 1. 2020, v Državnem zboru čaka tretje branje in sprejem. Prvotno je zakon posegal v devet zakonov, sedaj posega v dvanajst, prvotno je bilo predvidenih 31 mio evrov prihrankov, sedaj jih je dobrih 70 mio. Združenje občin Slovenije je kot edino interesno združenje občin z amandmaji k zakonu doseglo težko pričakovano spremembo 23. člena Zakona o financiranju občin in odpravo prehodnega obdobja do polnih 6% nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij. Vsekakor velik dosežek, za katerega se je ZOS trudil več let in na katerega velja biti ponosen. Predsednik ZOS Robert Smrdelj se zaradi preventivnih ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 ni mogel udeležiti seje Odbora DZ RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, zato se je poslankam in poslancem v pismu zahvalil za njihovo razumevanje in podporo pri sprejemu ZFRO.

Kljub podaljšanju epidemije za še dodaten mesec dni, se je v mesecu novembru odvilo kar nekaj aktivnosti. Tako so se na tretji redni seji sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in med drugim razpravljali tudi o nesorazmerjih med plačami županov in plačami direktorjev občinskih uprav, javnih zavodov in ravnateljev. Prav nesorazmerja so tista, ki bodejo v oči in prav je, da se pristopi k odpravi le-teh.

Pripravili smo kar dva paketa predlogov ukrepov za zajezitev epidemije, in sicer za že sprejeti PKP6 in PKP7, ki je še v nastajanju. Podali pa smo tudi pripombe k predlogu Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o urejanju prostora.

Prav tako pa smo se udeležili dveh sestankov, ki sta potekala preko videokonferenc, in sicer je prvi potekal s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo zagotavljanja pomoči na domu, drugi pa je potekal s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na temo prihajajočih projektov.

Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije prejema veliko vprašanj s področja javnih razpisov, zato se je pristopilo k pripravi letaka s ključnimi informacijami o pripravi javnega razpisa.

Za vas pa smo tudi že razpisali sledeča izobraževanja, in sicer tako za mesec december kot tudi že za
mesec januar 2021 in februar 2021:

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< OBČINE POMEMBNE PRI KORONA VIRUSNI KRIZI