01.04.2021 Starost: 2 let

MESEČNI UTRIP MESECA MARCA 2021

Ljubljana, 1. 4. 2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili tretjo številko Mesečnega utripa v letošnjem letu. V njem boste našli veliko zanimivih vsebin, med drugim smo za vas zbrali aktualna obvestila v zvezi z epidemijo COVID-19, ki še naprej določa ritem vsakdanjega življenja. V začetku meseca marca se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica, Občina Hodoš. Izrekamo jim dobrodošlico in verjamemo v dobro sodelovanje.


Tudi v mesecu marcu so se sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije, in sicer so z ministrom Zvonkom Černačem razpravljali o pripravi dokumentov za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost  ter iz večletnega finančnega okvirja. Prav tako je bil predstavljen mehanizem ReactEU, ki je že v fazi izvajanja. 

Potekale so tudi druge aktivnosti, in sicer se je predstavnica ZOS udeležila predstavitve novega Zakona o gostinstvu, katera je bila organizirana s strani MGRT. Na prvi seji se je sestala tudi delovna skupina za
pripravo dopolnjenega predloga 34. člena Zakona o vrtcih. Sestanka se je udeležila tudi predsednica Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti Nataša Rupnik.

Prvič v letu 2021 pa se je sestala tudi delovna skupina za lokalno samoupravo, katere člani so tudi predsednik in podpredsednika ZOS Robert Smrdelj, mag. Marko Diaci in Uroš Brežan.

V tretjem mesecu leta 2021 smo podali veliko pripomb na predlagano zakonodajo in tudi pobudo predsedniku Vlade RS Janezu Janši za srečanje z županjami in župani. Vse pripravljavce zakonov in podzakonskih predpisov vedno opozarjamo, da morajo v primeru določitve novih nalog občinam, zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva.

Vabimo vas, da spremljajte nabor zakonodajnih predlogov, katere občine prejemate na svoje elektronske naslove, objavljeni pa so tudi na spletni strani ZOS.

V mesecu marcu smo za vas organizirali šest spletnih izobraževanj, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih v mesecu aprilu in maju, in sicer:

  • OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča RS – 8. 4. 2021
  • Nasprotje interesov in omejitev poslovanja – 14. 4. 2021
  • Pravilna priprava akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, izdelava kadrovskega načrta ter zgledna ureditev kadrovskih map in drugih kadrovskih evidenc – 15. 4. 2021
  • Kako pomembna je ureditev varstva osebnih podatkov zaposlenih po GDRP – 21. 4. 2021
  • Kaj prinaša novela Stanovanjskega zakona občinam? – 6. 5. 2021
  • Gradbeni zakon – 11. 5. 2021
  • Posebnosti javnega naročanja in izvedbe projekta po FIDIC-u, ki je sofinanciran iz EU sredstev – 13. 5. 2021
  • Odgovorno poslovodenje proračunskega uporabnika – 18. 5. 2021
  • Dodelitev in izplačilo transfernih sredstev na osnovi občinskega javnega razpisa – 25. 5. 2021

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO - KLJUČNI POUDARKI