29.03.2019 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA MARCA 2019

Ljubljana, 29. 3. 2019 - Na ZOS smo pripravili že tretjo izdajo Mesečnega utripa v letu 2019. V njej si lahko med drugim preberete o aktivnosti vlade delovne skupine za znižanje stroškov občin, ki se je v mesecu marcu sestala kar štirikrat.


11. marca so se na 21. redni letni skupščini sestali županje in župani občin članic Združenje občin Slovenije in sprejeli poročilo o delu združenja v letu 2018, program dela in finančni načrt za leto 2019, imenovano pa je bilo tudi vodstvo ZOS za novo mandatno obdobje. Povabilu na skupščino se je odzval tudi minister za javno upravo Rudi Medved. S sprejetimi sklepi in stališči Skupščine ZOS smo seznanili tudi Vlado RS in pristojna ministrstva.

V mesecu marcu je z delom nadaljevala vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam. Odvili so se štirje sestanki, katerih sta se udeležili tudi predstavnici ZOS. Nekaj smo se dogovorili, veliko pa se bo še treba.
V aprilu se bodo sestanki nadaljevali s predstavniki ministrstev za zdravje, pravosodje ter gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako pa bo v aprilu potekal sestanek z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, na katerem bodo pogovori tekli o konkretnih rešitvah, ki prinašajo manj stroškov občinam.

Z ministrom Rudijem Medvedom sta se sestali d
elegaciji Odbora regij in Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Razpravljali so o  poročilu opazovalne misije Sveta Evrope na zadnjih rednih lokalnih volitvah v Sloveniji, predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU leta 2022 in o imenovanju nadomestnih članic in članov delegacij v primerih, ko jim je po rednih lokalnih volitvah prenehal mandat v občini.

Državni zbor je v mesecu marcu dvakrat odločal o noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Ponovno odločanje je bilo potrebno, ker je Državni svet RS vložil veto na zakon.

Na pristojna ministrstva smo poslali tudi nekaj predlogov in pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo na MIZŠ poslali pripombe k predlogu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, opozorili MF na težave občin pri nakupu premoženja agrarnih skupnosti in MP poslali pripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov.

Vabimo vas, da se v mesecu aprilu udeležite seminarja z naslovom  Procesni koraki pri občinskih javnih razpisih in najpogostejše napake pri poslovanju občin, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Računskim sodiščem RS. Seminar bo 9. 4. 2019 potekal v dvorani Državnega sveta RS.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

                                                       * * *


< 25. REDNA SEJA VLADE RS