31.05.2022 Starost: 245 dni

MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2022 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili že peto izdajo letošnjega Mesečnega utripa. V njem si lahko med drugim več preberite o pozivu ZOS za dvig povprečnine.


 

 

Podražitve se vrstijo kot po tekočem traku in to občutite tudi občine, zato je ZOS na Vlado RS in Ministrstvo za finance posredovalo poziv, da se le-te upoštevajo pri izračunu povprečnine za prihodnji dve leti in da se izračun povprečnine dopolni z dejansko inflacijo kot je že bila v preteklosti.

Na ustanovni seji so se sestale novoizvoljene poslanke in poslanci Državnega zbora RS. Združenje občin Slovenije si vseskozi prizadeva za ustanovitev samostojnega ministrstva, ki bo pokrivalo področje lokalne samouprave in smo parlamentarne stranke pozvali k njegovi ustanovitvi. Veseli nas, da je te obrise moč zaznati v koalicijski pogodbi prihodnje vlade.

25. 5. 2022 je bil za predsednika prihajajoče Vlade RS izvoljen dr. Robert Golob, prva zaslišanja ministrskih kandidatk in kandidatov pa so se začela odvijati v zadnjih dneh meseca maja.

V iztekajočem se mesecu smo na pristojna ministrstva posredovali kar nekaj pripomb na predlagano zakonodajo, in sicer največ na Ministrstvo za okolje in prostor. V pripombah na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja smo opozorili na del, ki se nanaša na ukinitev režijskih obratov. Izvajanje GJS v obliki režijskega obrata je za manjše občine na podeželju bolj gospodarno in za uporabnike storitev cenejše, kar predstavlja nižje stroške za isto ali celo večjo kakovost storitve. Na ta predlog Zakona smo skupne pripombe podala tudi vsa tri združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS.

V pripombah na predlog Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov smo med drugim podali mnenje, da bi morala dokumentacija za spremembo namembnosti vsebovati podatek o uporabnem dovoljenju, v pripombah na predlog Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte pa smo podali predlog določitve prehodnega obdobja za občine.

Maja smo za predstavnike občin in druge zainteresirane javnosti izvedli pet izobraževanj, za mesec junij pa imamo predvidenih tudi pet izobraževanj, in sicer:

  • Osvežite znanje s področja Zakona o upravnem postopku – 2. 6. 2022Novela
  • Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in vpliv na dohodnin v letu 2022 – 9. 6. 2022
  • Postopki zaposlovanja v lokalni skupnosti z izvedbo zaposlitvenega razgovora – 15. 6. 2022
  • Predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah ZKZ in sprememb Zakona o agrarnih skupnostih – 16. 6. 2022
  • Novela ZJN-3B21. 6. 2022

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *

< POZIV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K DVIGU POVPREČNINE