01.06.2021 Starost: 357 dni

MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 1. 6. 2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili novo, že peto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip v letu 2021.


Mesec maj je bil izredno aktiven, saj je bila med drugim izvedena tudi 23. redna letna Skupščina Združenja občin Slovenije, ki je zaradi epidemioloških razmer potekala nekoliko drugače. Skladno s Statutom združenja je bila, zaradi sprejema ključnih dokumentov združenja, izvedena v dopisni obliki. Da pa bi županjam in županom, kljub epidemiološkim razmeram, omogočili izmenjavo mnenj o aktualnih zadevah s področja lokalne samouprave, je predsedstvo združenja na dopisni seji odločilo, da bo letna skupščina izvedena tudi preko videokonference. Tako smo na dogodku gostili ministra za javno uprava Boštjana Koritnika, predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija in državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana.

Poleg skupščine, sta bili v mesecu maju izvedeni tudi dve redni seji predsedstva, na katerih smo gostili ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška in ministra za zdravje Janeza Poklukarja.

Udeležili pa smo se tudi dveh videokonferenčnih sestankov, in sicer v zvezi z organizacijo in izvajanjem mrliško pregledne službe in v zvezi z izvajanjem šolskih prevozov.

V mesecu maju smo pristojne službe skoraj zasuli s pobudami, pozivi in mnenji, saj smo jih pripravili preko 20, kar je resnično veliko. Je jasen pokazatelj tega, da je treba urediti še izredno veliko stvari in pokazatelj aktivnega delovanja Združenja občin Slovenije. Ravno aktivno delovanje in zavzemanje za dobrobit slovenskih občin je prepoznano med občinami, kar se kaže tudi v povečavanju članstva.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

                                                   * * *


< VLADA IZDALA ODLOK V ZVEZI Z IZJEMAMI NA PODROČJU KARANTENE NA DOMU