04.06.2015 Starost: 7 let

MESEČNI UTRIP MESECA MAJA 2015

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Če smo še v aprilu opozarjali na premajhno aktivnost Vlade RS glede sprejemanja ukrepov za znižanje stroškov občinam, pa smo v maju že zahtevali dvig povprečnine. Takoj, ko smo ugotovili, da je v vladnem postopku predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, je ZOS pozval k dvigu povprečnine, saj v postopkih sprejemanja še ni bil vložen nobeden od predpisov, ki bi izpolnjeval zavezo Vlade RS iz Dogovora o povprečnini. Konec maja smo nato vložili še amandma na novelo ZIPRS1415. Na skupni seji predsedstev vseh treh združenj občin je bilo sklenjeno, da se vrnitev povprečnine na 525 evrov s 1. julijem skuša doseči tudi z ustavno presojo ZIPRS1415 oziroma s tožbo zaradi neizpolnjenega Dogovora o povprečnini.


V drugi polovici maja se je sicer ponovno nekaj dogajati okoli ukrepov za znižanje stroškov občinam. Predloge ukrepov smo iskali z Ministrstvo za finance in Ministrstvom za obrambo, z ministrom Koprivnikarjem pa smo 21. maja pregledali dotedanji potek aktivnosti in nabor ukrepov za znižanje stroškov občinam. Vlada RS je resorjem naložila, da še do 5. junija predložijo predloge predpisov za znižanje stroškov občinam.

Sestalo se je tudi predsedstvo ZOS, ki je poleg povprečnine obravnavalo tudi predlog novele Zakona o lokalni samoupravi in ponoven poskus uvedbe instituta odpoklica župana. ZOS zahteva enako obravnavo vseh funkcionarjev, v izogib zlorabam instituta pa smo predlagali njegovo preoblikovanje v institut predčasnih volitev. Enak institut smo predlagali tudi za odpoklic ostalih voljenih funkcionarjev.

Še pred javno obravnavo je bilo izvedeno usklajevanje o predlogu novega Zakona o športu. Prav tako so se nadaljevala intenzivna usklajevanja o novem zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V ta namen smo se predstavniki občin sestali tudi z ministrom Počivalškom. Predlog zakona pa je bil konec meseca kljub konceptualnim razhajanjem poslan v javno obravnavo. Z ministrom Židanom smo usklajevali predlog novele Zakon o kmetijskih zemljiščih. Ob zaključku javne obravnave smo se udeležili usklajevanj glede predlog novega Zakona o javnem naročanju.

Ministrstvo za javno upravo nam je predstavilo izhodiščne točke za spremembo Zakona o javnih uslužbencih, sedaj pa občine pozivajo, da podajo predloge sprememb omenjenega zakona. Ministrstvo za javno upravo prav tako prosi za predloge sprememb zakona in uredbe o stvarnem premoženju in države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so se v praksi pokazale kot potrebne. Pisne pripombe so bile podane na Predlog zakona o javnem naročanju, Predlog pravilnika o službi nujne medicinske pomoči ter predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Celoten Mesečni utrip je dostopen TU.

 

* * *


< PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI UMAKNJEN Z DNEVNEGA REDA ODBORA DZ