31.05.2019 Starost: 3 let

MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2019 - Na Združenju občin Slovenije smo za vas pripravili že peto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip. V mesecu maju, ki je bil precej deževno obarvan, je potekalo veliko aktivnosti.


Tako si lahko v tokratnem Mesečnem utripu med drugim več preberete o aktivnostih vladne delovne skupine, ki se je v mesecu maju sestala na kar osmih sestankih. Z aktivnostmi bo nadaljevala tudi v mesecu juniju, ko bo pripravljeno končno poročilo.

Prav tako so se na tretji seji sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in oblikovali smernice dela v prihodnjih mesecih.

Na svojem drugem sestanku se je sestala
koordinacijska skupino za pripravo novele gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Na tokratnem sestanku so obravnavali spremembe gradbenega zakona.

Na pristojne smo naslovili več dopisov z mnenji in pobudami. Tako smo na Vlado RS naslovili dopis, v katerem pozivamo pristojne, da občine aktivno vključijo v pripravo operativnih programov za naslednjo finančno perspektivo. Ministrstvu za javno upravo smo poslali dopis, v katerem  naprošamo za posredovanje informacij oz. izračunov o posledicah povišanja stroškov dela na proračune občin. Namreč Vlada RS in reprezentativna združenja občin so konec leta 2018 podpisala dogovor o višini povprečnine v letu 2019.

Prav tako pa smo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslalo pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani Združenja občin Slovenije. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

                                                      * * *


< ODZIV MINISTRSTEV NA SPREJETE SKLEPE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE