02.07.2018 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA JUNIJA

Ljubljana, 2. 7. 2018 - Za vas smo pripravili šesto številko Mesečnega utripa v letu 2018, v njej pa nanizali vrsto koristnih informacij. V začetku junija se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica – Občina Jezersko, kateri izrekamo prisrčno in iskreno dobrodošlico. Zahvaljujemo se za izkazano zaupanje in verjamemo v dobro sodelovanje.


Prvo nedeljo meseca junija so potekale predčasne državnozborske volitve, novoizvoljeni poslanci in poslanke pa so na ustanovni seji Državnega zbora RS, dne 22. 6. 2018,  tudi uradno nastopili štiriletni mandat. Vsem poslanskim skupinam smo že poslali dopis, v katerem jih pozivamo k tvornemu sodelovanju in povezovanju.27. junija 2018 so se sestali predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije z namenom opozoriti parlamentarne stranke, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v koalicijsko pogodbo nujno vključijo tudi vsebine s področja lokalne samouprave.Predstavnica Združenja občin Slovenije se je 20. junija 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije udeležila sestanka, na katerem je razprava tekla o problematiki  prevzemanja odpadne embalaže in nagrobnih sveč. Gre za perečo problematiko, na katero je Zbornica komunalnega gospodarstva prek medijev opozorila v začetku meseca junija.Prav tako pa smo v mesecu juniju na pristojna ministrstva poslali nekaj pripomb na predlagane podzakonske akte. Tako smo med drugim na Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali pripombe k osnutku Uredbe o skladiščenju trdih gorljivih odpadkov na prostem. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslalo dopis s pripombami, v katerem med drugim opozarjamo da imajo občine skladno z veljavnimi predpisi pripravljene nabore potrebnih projektov in glede na obseg sredstev, ki jih dobijo v okviru povprečnine ne morejo zagotavljati potrebne gradnje nove komunale infrastrukture.V javni obravnavi je kar nekaj predlogov predpisov, ki ste jih prejeli na splošne elektronske naslove občin. Preglejte predloge in nam posredujte vaše morebitne pripombe.V mesecu juniju smo za občine ponovno izvedli uspešno izobraževanje, za čas po dopustih pa že pripravljamo pester nabor izobraževanj o katerih vas bomo pravočasno obvestili.

Celotni Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JUNIJA