01.07.2020 Starost: 2 let

MESEČNI UTRIP MESECA JUNIJA 2020

Ljubljana, 1. 7. 2020 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili novo, že šesto letošnjo številko Mesečnega utripa. Še vedno je precej pozornosti usmerjene k preprečevanju širitve koronavirusa COVID-19, blaženju posledic epidemije in okrevanju gospodarstva. Kar nekaj aktivnosti pa je potekalo tudi na Združenju občin Slovenije.


Tako so bili s strani ZOS v vladno delovno skupino za lokalno samoupravo imenovani trije predstavniki, in sicer predsednik ZOS Robert Smrdelj in oba podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan. Delovna skupina se je že sestala in obravnavala tudi vsebino predloga Zakona o fi nančni razbremenitvi občin.

Da je sprejem predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin nujen, smo predsednika Državnega zbora RS v mesecu juniju opozorila vsa tri združenja občin.

Sredi junija je potekal sestanek Strateškega sveta za debirokratizacijo, katerega člani so tudi predstavniki občin.

Na delovni skupini je bilo dogovorjeno, da občine posredujejo predloge za odpravo birokratskih ovir na vseh področjih svojega delovanja.

V začetku junija je na Upravi RS za zaščito in reševanje potekal sestanek, katerega tema je bila predstavitev aktivnosti za realizacijo izplačila dodatka, ki izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Združenje občin Slovenije je pristojne zaprosilo za pripravo jasnih in nedvoumnih navodil kako naj občine postopajo pri izvajanju določb 66. člena ZIUOOPE in na kakšen način se bo sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve tudi črpalo. URSZR je že pričela z izvajanjem aktivnosti.

Izvedeni pa so bili tudi trije spletni seminarji. Povratne informacije s strani udeležencev so odlične, tako da bomo z izvajanjem spletnih izobraževanj nadaljevali tudi v poletnih mesecih. Pripravljamo pa seveda tudi izvedbe klasičnih seminarjev »v živo«.

Za vas smo že razpisali sledeča izobraževanja:

  • Postopki zaposlovanja v lokalni skupnosti z izvedbo zaposlitvenega razgovora – 7. 7. 2020
  • Javno računovodstvo znotraj javnih fi nanc – 9. 9. 2020
  • Nomotehnika teoretično in praktično – 17. 9. 2020

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< Z JULIJEM BODO JAVNI USLUŽBENCI ZNOVA UPRAVIČENI DO IZPLAČILA REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI