29.07.2022 Starost: 125 dni

MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA

Ljubljana, 29. 7. 2022 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.


V tokratni izdaji si lahko več preberete o zelo intenzivnih aktivnostih ZOS na področju določanja višine povprečnine. Prve izračune smo pripravili že začetku julija, jih poslali pristojnemu ministrstvu in sorodnima združenjema predlog za čimprejšnji sklic sestanka za oblikovanje skupnega nastopa. Predsedstvo ZOS nadaljuje z aktivnostmi in je  oblikovalo nov predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti (upoštevalo je višji odstotek predvidene inflacije za leto 2022). Za leto 2023 tako ZOS predlaga povprečnino v višini 766,39€ in v višini 782,43€ za leto 2024. Hkrati s tem pa je bil, zaradi vse večje draginje, oblikovan tudi predlog dviga povprečnine za leto 2022 v višini 736,10€ ter predlog poračuna do konca koledarskega leta. Vse izračune in obrazložitve bomo posredovali obema sorodnima združenjema, da skupaj najdemo enoten predlog, ki bo v korist vsem občinam v RS.

Na finančno ministrstvo smo v dveh dopisih naslovili prošnjo naj pozovejo ministrstva k posredovanju novih nalog občin, ki bodo imele finančne učinke na delovanje občin v prihodnjih dveh letih. Ti podatki so izjemnega pomena pri določitvi višine povprečnine. Ministrstvo se je odzvalo in odgovorilo, da so ministrstva pozvali in da nove izračune prejmemo do 15. 8. 2022.

Poleg tega pa smo se predstavniki ZOS v mesecu juliju sestali s kar tremi ministricami in ministrom – z ministrico dr. Emilijo Stojmenovo Duh, mag. Sanjo Ajanović Hovnik, Ireno Šinko in dr. Aleksandrom Jevškom.

ZOS je bil ponovno uspešen pri podajanju pripomb na predlagano zakonodajo. 14. 7. 2022 so poslanke in poslanci so sprejeli Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. ZOS je predložil amandmaje k zakonoma in bil delno uspešen, saj je bilo sprejeto dopolnilo, da se v sestavo svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, dodaja možnost imenovanja predstavnika lokalne skupnosti, to je občine, v kateri ima zdravstveni zavod sedež.

Mesečni utrip meseca julija je na voljo TU.

                                                      * * *


< VLADA RS NA 10. REDNI SEJI MED DRUGIM O ZNIŽANJU DDV NA ENERGENTE IN O POŽARU NA GORIŠKEM KRASU