03.08.2020 Starost: 2 let

MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA 2020

Ljubljana, 3. 8. 2020 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili že sedmo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. V njej si lahko med drugim več preberete o predlogu združenja glede višine povprečnine za prihodnji dve leti.


Na svoji 2. redni seji v letu 2020 so se sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in med drugim že oblikovali tudi predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer 673,62€ za leto 2021 ter v letu 2022 v višini 673,62€ plus dvig plač v letu 2022.

21. julija so voditelji držav EU sprejeli večletni finančni okvir EU za obdobje 2021 - 2027 in inštrument okrevanja po epidemiji COVID-19. Slovenija bo tako v prihodnjih sedmih letih iz celotnega svežnja prejela 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. V prihodnjih sedmih letih naj bi Slovenija v okviru svoje nacionalne ovojnice prejela 2,9 milijarde evrov na področju kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov sredstev v okviru skupne kmetijske politike in še dodatnih 350 milijonov evrov za Zahodno Slovenijo. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija bo upravičena do trinajst odstotkov več sredstev, kot jih prejema v obstoječem finančnem obdobju.

Predstavniki ZOS so se udeležili tudi drugih sestankov, med drugim sestanka na okoljskem ministrstvu na temo novele Stanovanjskega zakona in delovnega sestanka na temo priprave Resolucije o nacionalnem programju izobraževanja odraslih za obdobje 2021-2030.

Pristojnim ministrstvom smo poslali več predlogov in pripomb. Med drugim predloge za odpravo birokratskih ovir, ki ne samo, da pomenijo veliko izgubo časa, pomenijo tudi finančne obremenitve za občine. Ministrstvu za javno upravo smo poslali predloge sprememb in dopolnitev Zakona o finančni razbremenitvi občin. Da je sprejetje zakona več kot nujno, smo v letošnjem letu pristojne že večkrat opozorili.

Podali smo tudi pripombe na predlog sprememb Zakona o vrtcih, ki med drugim predvideva uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke iz istega gospodinjstva, ki istočasno obiskujejo vrtec ter večji nadzor nad delovanjem zasebnih vrtcev. Oboje na ZOS pozdravljamo.

Tudi v juliju smo z veliko intenzivnostjo nadaljevali z izvajanjem spletnih seminarjev. Tako smo v juliju izvedli tri izjemno uspešne seminarje.

Za vas pa smo že razpisali sledeča izobraževanja:

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

                                                  * * *


< 72. DOPISNA SEJA VLADE RS