31.07.2018 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA 2018

Ljubljana, 31. 7. 2018 - Pred vami je julijska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali koristne informacije tekočega meseca. Čeprav je julij počitniško obarvan, je potekalo kar nekaj aktivnosti.


Konec meseca junija so člani Predsedstva Združenja občin Slovenije za dobo pet let imenovali za vodjo Skupne notranjerevizijske službe imenovali Natašo Ahačič.

Na Ministrstvu za javno upravo je potekalo srečanje s predstavniki Sveta Evrope
, katerega namen je bil natančnejša predstavitev vsebin projektnega sodelovanja med Svetom Evrope in Slovenijo oziroma združenji občin v okviru Programa za podporo strukturnim reformam.

Na spletni strani Združenja občin Slovenije smo pod rubriko Aktualno dodali zavihek z naslovom »REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV«, kjer bomo objavili vsa navodila, obrazce in druge aktualne informacije povezane s prihajajočimi lokalnimi volitvami.

Združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva smo na Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje naslovili dopis, v katerem ponovno zahtevamo sklic sestanka v čim krajšem roku.

Na poziv Ministrstva za kulturo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v Koordinacijsko skupino za izvajanje arhitekturne politike in Svet za socialno ekonomijo imenovali svoja predstavnika.

V mesecu avgustu ne načrtujemo nobenih izobraževanj, v mesecu septembru pa se nam lahko pridružite na:

* * *


< 185. REDNA SEJA VLADE RS