01.08.2019 Starost: 205 dni

MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA

Ljubljana, 1. 8. 2019 - Združenje občin Slovenije je pripravilo letošnjo sedmo izdajo Mesečnega utripa. Kljub dopustniško obravanemu mesecu juliju, je bil pretekli mesec zelo aktiven. Na kar dveh sejah so se sestali člani Predsedstva ZOS in med drugim oblikovali tudi pogajalska izhodišča za določitev višine povprečnine za leti 2020 in 2021.


Z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom smo se sestali na dveh sestankih, in sicer je bila tema prvega sestanka predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, tema drugega sestanka pa je bila odprava plačnih anomalij pri plačah funkcionarjev. Ministru Rudiju Medvedu pa smo že poslali predlog povišanja plač županom.

Pripravili smo kar nekaj pripomb, pobud in mnenj ter jih naslovili na pristojne službe. Tako smo med drugim podali pripombe na predlog novele Zakona o financiranju občin, ki med drugim predvideva spremembe formule za izračun primerne porabe občin. Na Združenju občin Slovenije se strinjamo, da je treba pristopiti k spremembi formule za izračun primerne porabe občin, vendar pozivamo k previdnosti, saj ne želimo, da bi sprememba posameznega parametra formule za določeno skupino občin pomenila manj sredstev. Poseganje v izračun primerne porabe, katerega rezultat bi bil manj sredstev za redko poseljena območja in finančno šibkejše občine je za ZOS nesprejemljiv in mu bomo ostro nasprotovali.

Aktualen je tudi predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občinam. Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo namen Ministrstva za javno upravo, da pristopi k spremembam šestih zakonov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev in bi občinam že z letom 2020 prinesli prihranke oz. bi se jih administrativno razbremenilo. Pri pregledu predloga zakona pa smo žal ugotovili, da je izračunan prihranek stroškov občin, predvsem zaradi prenosa storitve družinski pomočnik na državo nižji od izračunanega.

Konec leta 2018 so združenja občin in Vlada RS podpisala Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki v svoji tretji točki določa, da bodo Vlada RS in reprezentativna združenja po 6 mesecih preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja glede dviga plač zaposlenih v javnem sektorju na višino stroškov občin ter pregledali predloge delovne skupine za spremembo zakonodaje in dogovorili nadaljnje ukrepe. Na Ministrstvo za javno upravo smo poslali dopis, v katerem naprošamo za sklic sestanka, na katerem bi se dogovorili o nadaljnjih korakih glede uresničitve 3. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2019.

Občina Divača je prejela naziv za prizadevno spodbujanje prostovoljskega dela. Občini čestitamo in želimo uspešno delo na področju prostovoljstva še naprej.

V kolikor še niste izkoristili dopustniških dni, vam želimo prijeten dopust in vas bomo z novo izdajo Mesečnega utripa ponovno pozdravili v mesecu septembru.

Celoten Mesečni utrip si lahko preberete TU.

                                                        * * *


< KAJ PRINAŠA NOVA FORMULA O IZRAČUNU POVPREČNINE, KI JO PREDLAGA VLADA - izračun po občinah